Видання

Електроустановки споживачів

Практичне професійне видання відповідального за електрогосподарство підприємства, яке допоможе організувати оперативне обслуговування та безпечну експлуатацію електроустановок.

Безперечні переваги:
1) повний спектр інформації для організації експлуатації електроустановок на підприємстві
2) професійні поради підкріплені посиланнями на законодавство
3) відповіді на актуальні запитання передплатників
4) доступ до електронної бази нормативно-правових актів та зразків документів
5) плакати і знаки безпеки, що використовуються в електроустановках
Ціна за мінімальний термін передплати 999 грн
Придбати
Погортати видання
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 98149 (на рік), 60061 (на II півріччя)

ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ СПОЖИВАЧІВ – практичне видання, яке допоможе:

улаштувати електроустановки (розяснення ПУЕ)
організувати технічну експлуатацію (розяснення ПТЕЕС)
встановити оперативне обслуговування електроустановок (система ОС)
провести організаційні і технічні заходи щодо безпечного виконання робіт в ЕУ
здійснити опосвідчення  стану безпеки ЕУ
знизити кількість електротравматизму та надати домедичну допомогу
забезпечити ЗІЗ, провести медогляди та навчання електротехнічного персоналу


 

Тільки у нас! Практичний підхід у наданні інформації:


ОГЛЯД ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА
з роз’ясненнями


 


ПОКРОКОВІ ДІЇ, СХЕМИ
та таблиці


 

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ
передплатників


Цільова аудиторія:

керівники електротехнічних служб, головні енергетики
відповідальні за електрогосподарство

Передплата на рік включає:

базове видання
тематичні оновлення
доступ до електронної нормативної бази:

- актуальні нормативно-правові акти
- 400 зразків документів
- 500 інструкцій з охорони праці
- професійні стандарти та ДСТУ

плакати та комплект застережних знаків "Обережно електрична напруга"

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 3 оновлення
Обсяг: видання до 600 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2016 року

РОЗДІЛ 1
ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

 
1.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПРАВИЛ УЛАШТУВАННЯ
1.2. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
 
1.2.1. Електропроводка
1.2.2. Струмопроводи напругою до 35 кВ

 

РОЗДІЛ 2
ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

2.1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
2.2. ВИМОГИ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДЕЯКИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
 
2.2.1. Електроустановки загального призначення
• Повітряні лінії електропередавання до 150 кВ і струмопроводи
• Кабельні лінії напругою від 0,4 кВ до 35 кВ
• Розподільні установки та підстанції споживачів напругою від 0,38 кВ до 150 кВ
• Силові трансформатори
• Електричне освітлення
• Електричні двигуни
• Заземлювальні пристрої
Захист від перенапруг
• Релейний захист і автоматика
• Конденсаторні установки
• Акумуляторні установки

 

РОЗДІЛ 3
ОПЕРАТИВНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


3.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
3.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
 
3.2.1. Роз'яснення структурних схем
3.2.2. Складання Плану-кошторису
3.2.3. Розрахунок кількості працівників
3.2.4. Визначення чисельності інженерно-технічних працівників (ІТП)
3.2.5. Залучення до оперативного обслуговування висококваліфікованих робітників
3.2.6. Забезпечення оперативних працівників захисними засобами
3.2.7. Ведення нормативно-технічної документації
 
3.3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ
 
3.3.1. Організаційні заходи перед виконанням робіт
3.3.2. Проведення перемикань оперативними працівниками
• Види та характеристика перемикань
• Вимоги до виконання робіт під час перемикань
 
3.3.3. Особливості оглядів деяких електроустановок
3.3.4. Вимоги безпеки по закінченню оглядів
 
3.4. ОСНОВНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ОПЕРАТИВНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ
 
3.4.1. Виконання робіт на опорах
3.4.2. Роботи на повітряних лініях (ПЛ)
3.4.3. Роботи в акумуляторному приміщенні
3.4.4. Роботи з електроінструментом
3.4.5. Роботи з переносними ручними світильниками
3.4.6. Роботи в електрозварювальних установках
3.4.7. Роботи під час вимірювання
3.4.8. Роботи на комутаційних апаратах
3.4.9. Роботи з повітряним вимикачем
3.4.10. Роботи в комірках КРУ
3.4.11. Роботи на електродвигуні
3.4.12. Роботи у вибухонебезпечних зонах
3.4.13. Роботи в пожежонебезпечних зонах
3.4.14. Запобігання помилковому ввімкненню комутаційних апаратів
 
3.5. ПЕРЕЛІК РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ З ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЇХ ПЕРІОДИЧНІСТЬ
 
3.5.1. Роботи з магнітними пускачами
Підсобні роботи
Роботи з контактами
Роботи з магнітною системою
 
3.5.2. Роботи з автоматичними вимикачами
3.5.3. Роботи із запобіжниками
3.5.4. Роботи з електродвигунами
3.5.5. Роботи зі світильниками
3.5.6. Роботи зі зварювальними трансформаторами
Підсобні роботи
Роботи на самих трансформаторах
 
3.5.7. Роботи з електроінструментами
Підсобні роботи
Роботи на самих електроінструментах
 
3.5.8. Роботи із заземленням
3.5.9. Роботи з повітряним вимикачем
3.5.10. Роботи з рубильниками
Підсобні роботи
Роботи на самих рубильниках
 
3.5.11. Роботи на кабельних мережах чи електропроводках
Підсобні роботи
Роботи на самих кабельних мережах чи електропроводках
 
3.6. ЗАХОДИ ПРОТИАВАРІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ ПЕРІОДИЧНІСТЬ
 
3.6.1. Безпечне утримання заземлювальних пристроїв
3.6.2. Безпечне утримання електродвигунів
3.6.3. Безпечне утримання ліній електропередач
3.6.4. Безпечне утримання електродних котлів
3.6.5. Безпечне утримання трансформаторів та реакторів
3.6.6. Безпечне утримання роз'єднувачів та з'єднувачів
3.6.7. Безпечне утримання вимикачів, ізоляторів та запобіжників
3.6.8. Безпечне утримання перетворювачів, розрядників та силових конденсаторів
3.6.9. Безпечне утримання комплексних розподільчих установок, а також інших електроустановок,
апаратів, вторинних кіл та електропроводки напругою до 1 кВ

 

РОЗДІЛ 4
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ


4.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТІВ
 
4.1.1. Основні положення
4.1.2. Перелік робіт і терміни їх проведення
• Технічне обслуговування
• Капітальний ремонт
 
4.1.3. Планування технічного обслуговування та капітального ремонту
4.1.4. Підготовка та проведення робіт, приймання з ремонту
 
4.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТІВ
 
4.2.1. Загальні положення організації
4.2.2. Організація обслуговування та ремонтів деяких установок
• Силові трансформатори та оливні реактори
• Повітряні лінії електропередачі
• Розподільчі установки (РУ)

 

РОЗДІЛ 5
ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ


5.1. НАЯВНІСТЬ ГРУПИ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ
5.2. ПРОХОДЖЕННЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ
 
5.2.1. Організація та проходження медоглядів (загальні положення)
5.2.2. Види медоглядів
5.2.3. Особливості проходження деяких медоглядів
• Попередній медогляд
• Періодичний медогляд
• Позачерговий медогляд
 
5.3. ПРОХОДЖЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ, НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
 
5.3.1. Проведення інструктажів
• Вступний інструктаж
• Первинний інструктаж
• Стажування (дублювання)
• Повторний інструктаж
• Позачерговий та цільовий інструктаж
 
5.3.2. Навчання і перевірка знань
• Загальний алгоритм проходження навчання
• Документальне забезпечення навчального процесу
• Організація комісії з перевірки знань
• Особливості проведення перевірки знань
• Оформлення результатів
 
Відповіді на запитання

 

РОЗДІЛ 6
БЕЗПЕЧНЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ


6.1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 
6.1.1. Призначення особи, відповідальної за електрогосподарство
6.1.2. Організація електротехнічної служби
6.1.3. Складання положень про електротехнічну службу
6.1.4. Проведення обходів, оглядів, вимірювань та випробувань
 
6.2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ
 
6.2.1. Затвердження переліку робіт
6.2.2. Призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт
6.2.3. Оформлення робіт в порядку поточної експлуатації або за нарядом чи розпорядженням
• Роботи, які виконуються в порядку поточної експлуатації
• Роботи, які виконуються за розпорядженням
• Роботи, які виконуються за нарядом
 
6.2.4. Підготовка робочих місць
6.2.5. Допуск до роботи
6.2.6. Нагляд за виконанням робіт
6.2.7. Переведення на інше робоче місце
6.2.8. Оформлення перерв у роботі та її закінчення
 
6.3. ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ
 
6.3.1. Виконання необхідних відключень
• Загальні вимоги відключення
• Вимоги відключення для електроустановок понад 1000 В та у мережах до 1000 В
• Запобігання помилковому (самовільному) відключенню
 
6.3.2. Вивішування заборонних плакатів
6.3.3. Перевірка відсутності напруги на відключеній частині електрообладнання
• При виконанні робіт у мережах до 1000 В
• При роботах в установках і на лініях напругою понад 1000 В
 
6.3.4. Встановлення заземлення на струмопровідних частинах відключеного обладнання
• Включення стаціонарних заземлювальних ножів
• Встановлення переносних заземлень
 
6.3.5. Встановлення огородження навколо місця проведення робіт і вивішування застережних плакатів
 
6.4. ОПОСВІДЧЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
 
6.4.1. Загальні положення проведення опосвідчення
6.4.2. Безпосереднє виконання робіт з опосвідченням
• Перевірка технічного стану електрообладнання
                  Візуальний огляд стану струмоведучих частин
                  Перевірка наявності попереджувальних та оперативних написів, захисних і протипожежних засобів
• Перевірка наявності та стану документації
 
6.4.3. Результати проведення опосвідчення
 
6.5. ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ
 
6.5.1. Причини, види та наслідки ураження електричним струмом
• Основні причини ураження електричним струмом
• Види ураження електричним струмом
               Види дії сили струму на організм людини
               Види отриманих уражень
               Ефекти протікання електричного струму через тіло людини
• Особливості та наслідки від ураження електричним струмом
               Ураження через двополюсний дотик
               Ураження через однополюсний дотик
               Ураження залишковим зарядом
               Ураження зарядом статичної електрики
               Попадання під напругу кроку
               Електричний пробій повітряного проміжку
 
6.5.2. Електрозахисні засоби захисту
• Узагальнена класифікація засобів захисту
• Вимоги та періодичність випробування електрозахисних засобів
• Контроль технічного стану засобів захисту
               Вимоги до засобів захисту від прямого дотику та у випадку пошкодження ізоляції
               Наявність інвентарних номерів і штампів
 
6.6. НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
 
 
РОЗДІЛ 7
НАГЛЯД, КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 
7.1. КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕУ СПОЖИВАЧЕМ
 
7.1.1. Експертне обстеження
7.1.2. Технічне обслуговування та ремонт (загальні положення)

7.2. НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ДЕРЖОРГАНІВ
 
7.2.1. Предмет, спосіб та об’єкти контролю
7.2.2. Права органу держконтролю
7.2.3. Принципи здійснення контролю
7.2.4. Заходи держенергонагляду
• Планові заходи
• Позапланові заходи

 

7.3. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.3.1. Обов’язки та права відповідального за електрогосподарство
7.3.2. Відповідальність особи, відповідальної за електрогосподарство
• Адміністративна відповідальність
               Характеристика адміністративних порушень
               Особливості накладання штрафів

• Кримінальна відповідальність
• Цивільна відповідальність
               Алгоритм оформлення порушень споживача
               Процес оформлення порушень постачальника
 
 
РОЗДІЛ 8
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
 
8.1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
8.2. ЗАГАЛЬНІ РІШЕННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ
8.3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
 
8.3.1. Вентиляторні установки
8.3.2. Підйомні установки
8.3.3. Технологічний транспорт
8.3.4. Насосні установки
8.3.5. Компресорні установки
8.3.6. Кабельні та повітряні лінії
8.3.7. Силові трансформатори
8.3.8. Освітлювальні установки
8.3.9. Асинхронні двигуни
 
8.4. ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ
 
8.4.1. Розумні енергосистеми
• Розумні мережі Smart Grid
               Порівняльна характеристика традиційної
та розумної мереж
               Переваги розумних електромереж
              Особливості впровадження розумних мереж на підприємствах
• Інтегровані комунікації
• Датчики та вимірювачі
• Розумні лічильники
• Вимірювачі фаз
 

–––ВОЛКОВ Сергій Анатолійович,
заступник начальника управління Держенергонагляду України

РИБІЙ Микола Михайлович,
заслужений енергетик України, лідер паливно-енергетичного
комплексу України, головний енергетик ДП «″Черкаський облавтодор″
ВАТ ″ДАК ″Автомобільні дороги України″»

ЛУКАШЕНКО Віктор Миколайович,
енергетик ТОВ «Епіцентр»

РЯБЦЕВ В’ячеслав Геннадійович,
головний енергетик Маріупольської кондитерської фабрики «Рошен»

МАЦАК Олена Олександрівна,
провідний фахівець з енергетики

ОХРИМЧУК Дмитро Володимирович,
провідний інструктор Навчального центру ПАТ «Миколаївобленерго»

КАЛАШНЮК Олександр Петрович,
головний технічний інспектор праці Федерації профспілок Вінницької області

Читайте на сторінках у 2018 році:

технічна експлуатація електроустановок загального та спеціального призначення
випробування та вимірювання електроустановок
ведення документації:
      • по улаштуванню електроустановок
      • з технічної експлуатації електроустановок
      • при оперативному обслуговуванні електроустановок
      • при технічному обслуговуванні та ремонті
      • по безпечній експлуатації електроустановок

регламентні роботи та їх періодичність при оперативному обслуговуванні електроустановок.
заходи протиаварійної безпеки при оперативному обслуговуванні.
перевірка знань електротехнічних та електротехнологічних працівників (тести)
проведення протиаварійних тренувань з електротехнічними працівниками
введення системи оперативного обслуговування на підприємстві
перевірка технічного стану та введення в експлуатацію обладнання

Кожному передплатнику- серія плакатів і знаки з електробезпеки.

Вас може зацікавити