Електроустановки споживачів

Професійне видання для відповідального за електрогосподарство підприємства. Містить вимоги до улаштування та експлуатації електроустановок за останньою редакцією ПУЕ.

Додаткові бонуси для кожного передплатника:

• виробничі та посадові інструкції, форми з оперативного та технічного обслуговування,
технічні паспорти, журнали в електронному форматі;

• комплект знаків-наліпок з електробезпеки у подарунок.
Ціна за мінімальний термін передплати 1500 грн
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 98149 (на рік), 60061 (на II півріччя)

 

Електроустановки споживачів – практичне видання, що допоможе:
 

 • організувати технічну експлуатацію електроустановок загального та спеціального призначення;
   
 • налагодити систему оперативного обслуговування електроустановок;
   
 • провести технічне обслуговування, випробування та ремонт ЕУ;
   
 • забезпечити охорону праці електротехнічного персоналу;
   
 • скласти посадові та виробничі інструкції;
   
 • організувати навчання та підвищення кваліфікації електротехнічних працівників;
   
 • дотриматися вимог пожежної та екологічної безпеки під час експлуатації електроустановок.

 

Ексклюзивні матеріали:

 • Правила улаштування електроустановок (за останньої редакцією ПУЕ)
 • Специфіка експлуатації електроустановок, у складі яких наявні власні джерела електроенергії та/або розподільні мережі

 

+ Документація відповідального за електрогосподарство в електронному форматі:

 • накази
 • положення
 • виробничі та посадові інструкції
 • форми з оперативного та технічного обслуговування
 • технічні паспорти, журнали
   


Передплата на рік включає:

 • базове видання
   
 • три тематичні оновлення з урахуванням змін законодавства
   
 • доступ до електронної нормативної бази:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - 400 зразків документів
  - професійні стандарти та ДСТУ
   


Кожному передплатнику – комплект знаків-наліпок з електробезпеки у подарунок:

 • «Не вмикати! Працюють люди»
 • «Не вмикати! Робота на лінії»
 • «Не зачиняти! Робота на лінії»
 • «Не відчиняти! Робота на лінії!»
 • «Кабель під напругою»


Цільова аудиторія:

 • керівники електротехнічних служб, головні енергетики
 • відповідальні за електрогосподарство


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 3 оновлення
Обсяг: видання до 500 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2016 року

РОЗДІЛ 1
ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

1.1. Загальні вимоги правил улаштування

1.2. Вимоги до засобів передавання електроенергії
 
1.3. Вибір відстаней від проектованих трансформаторних підстанцій до будівель і споруд

 
РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 
2.1. Організація електротехнічної служби
 
2.2. Підключення ЕУ до електричних мереж
 
2.3. Прийняття ЕУ в експлуатацію
 
2.4. Експлуатація електроустановок загального призначення
 
2.5. Вимоги технічної експлуатації електроустановок спеціального призначення
 
2.6. Відносини споживача з оператором системи розподілу

2.7. Взаємодія споживача з постачальником електричної енергії
 

2.8. Специфіка організації експлуатації електроустановок, у складі яких наявні власні джерела електричної енергії та/або розподільні мережі

2.9. Контроль за дотриманням режиму споживання електричної енергії та потужності

2.10. Проведення вимірів електричного навантаження в режимний день
 


2.11. Улаштування стаціонарного резервного автономного джерела електричної енергії та його приєднання до ЕУ. Пуск та зупинка резервної автономної електростанції споживача
 
2.12. Сухі силові трансформатори

2.13. Розрахунок струмів короткого замикання та вибір обладнання

2.14. Застосування активних блискавкоприймачів на нових та реконструйованих об’єктах

2.15. Вимоги до матеріалів для захисту від корозії з'єднань заземлюючих провідників
 


 
РОЗДІЛ 3
СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВОМ

3.1. Організація системи оперативного керування електрогосподарством. Оперативне керування та оперативне відання
 
3.2. Перелік регламентних робіт з оперативного обслуговування та їх періодичність

3.3. Вимоги безпеки при оперативному обслуговуванні

3.4. Порядок виконання оперативних перемикань

3.5. Порядок подачі заявок на виведення обладнання діючих електроустановок, яке знаходиться в оперативному керуванні, з роботи в ремонт, резерв

3.6. Порядок виведення з роботи в ремонт (резерв), введення в роботу обладнання діючих електроустановок після ремонту або з резерву
 


РОЗДІЛ 4
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ВИПРОБУВАННЯ ТА РЕМОНТ


4.1. Проведення ТО, ППР електроустановок
 
4.2. Організація обслуговування електроустановки відповідно до її виду

4.3. Організаційні та технічні заходи безпечного виконання робіт
 

4.4. Опосвідчення стану безпеки електроустановок

4.5. Норми запасу матеріалів і запасних частин

4.6. Норми трудовитрат робіт в ЕУ

4.7. Локалізація та усунення технологічних порушень. Порядок їх розслідування та обліку
 


4.8. Заходи протиаварійної безпеки та їх періодичність

4.9. Випробування електрообладнання. Вимірювання в електроустановках

4.10. Робота з електроінструментом

4.11. Обслуговування ЕУ спеціальними організаціями за договором
  
РОЗДІЛ 5
ОХОРОНА ПРАЦІ
 
5.1. Вимоги охорони праці до електротехнічного персоналу

5.2. Розроблення документації з охорони праці

5.3. Правила застосування та випробування ЗІЗ
 

5.4. Нещасні випадки та аналіз причин виробничого електротравматизму

5.5. Особливості ураження людини електричним струмом. Надання домедичної допомоги

5.6. Електробезпека: права та обов’язки спеціаліста з ОП

5.7. Проходження медичного огляду
 РОЗДІЛ 6
НАВЧАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


6.1. Вимоги до професійної підготовки електротехнічного персоналу. Групи з електробезпеки

6.2. Вимоги до складання посадових та виробничих інструкцій

6.3. Інструктажі та перевірка знань
 

6.4. Протиаварійні тренування електротехнічного персоналу

6.5. Спеціальна підготовка, стажування та періодичне навчання працівників
 
 
 
РОЗДІЛ 7
НАГЛЯД, КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
7.1. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці

7.2. Документація відповідального за електрогосподарство
 

7.3. Юридична відповідальність
 

 
РОЗДІЛ 8
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
 
8.1. Нормативно-правове регулювання енергозбереження

8.2. Поради щодо електрозбереження на виробництві
 

8.3. Процедура розробки політики у сфері енергоефективності

8.4. Впровадження енергоефективних проектів
 

 
РОЗДІЛ 9
ПОЖЕЖНА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
 
9.1. Категорії та зони пожежо- і вибухонебезпечності в електроенергетиці

9.2. Вимоги пожежної безпеки
 

9.3. Екологічна броня електропостачання

9.4. Вплив електроустановок на навколишнє середовище: негативні наслідки та заходи для їх зменшення
 


РОЗДІЛ 10
ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

Волков Сергій, заступник начальника управління Держенергонагляду України

Мацак Олена, провідний фахівець з енергетики

Рибій Микола, заслужений енергетик України, лідер паливно-енергетичного комплексу України, головний енергетик ДП «″Черкаський облавтодор″ ВАТ ″ДАК ″Автомобільні дороги України″»

Степанюк Олексій, начальник сектору енергозабезпечення та енергозбереження Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (Концерн РРТ)

Читайте у 2020 році:

 

Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання й апаратів електроустановок

Як здійснити розрахунок струмів короткого замикання та обрати обладнання

Практика застосування активних блискавкоприймачів на нових та реконструйованих об’єктах

Переваги використання сухих силових трансформаторів

Обслуговування електроустановок спеціальними організаціями за договором

Екологічна броня електропостачання споживача

Як зменшити негативний вплив електроустановок на навколишнє середовище

 


Кожному передплатнику – комплект знаків-наліпок з електробезпеки у подарунок:

 • «Не вмикати! Працюють люди»
 • «Не вмикати! Робота на лінії»
 • «Не зачиняти! Робота на лінії»
 • «Не відчиняти! Робота на лінії!»
 • «Кабель під напругою»