Електроустановки споживачів

Професійне видання для відповідального за електрогосподарство підприємства. Містить вимоги до улаштування та експлуатації електроустановок за останньою редакцією ПУЕ.

Додаткові бонуси для кожного передплатника:

• виробничі та посадові інструкції, форми з оперативного та технічного обслуговування,
технічні паспорти, журнали – в електронному форматі;

• три плакати А2 формату з електробезпеки у подарунок.
Ціна за мінімальний термін передплати 1200 грн
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 98149 (на рік), 60061 (на II півріччя)

 

Електроустановки споживачів – практичне видання, що допоможе:
 

 • організувати технічну експлуатацію електроустановок загального та спеціального призначення;
   
 • налагодити систему оперативного обслуговування електроустановок;
   
 • провести технічне обслуговування, випробування та ремонт ЕУ;
   
 • забезпечити охорону праці електротехнічного персоналу;
   
 • скласти посадові та виробничі інструкції;
   
 • організувати навчання та підвищення кваліфікації електротехнічних працівників;
   
 • дотриматися вимог пожежної та екологічної безпеки під час експлуатації електроустановок.

 

Ексклюзивні матеріали:

 • Правила улаштування електроустановок (за останньої редакцією ПУЕ)
 • Специфіка експлуатації електроустановок, у складі яких наявні власні джерела електроенергії та/або розподільні мережі

 

+ Документація відповідального за електрогосподарство в електронному форматі:

 • накази
 • положення
 • виробничі та посадові інструкції
 • форми з оперативного та технічного обслуговування
 • технічні паспорти, журнали
   


Передплата на рік включає:

 • базове видання
   
 • три тематичні оновлення з урахуванням змін законодавства
   
 • доступ до електронної нормативної бази:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - 400 зразків документів
  - професійні стандарти та ДСТУ
   


Кожному передплатнику – три плакати (А2) у подарунок:

1. Перша допомога при ураженні електричним струмом

2. Засоби захисту в електроустановках

3. Відключення в електроустановках напругою до 1000 В

 Цільова аудиторія:

 • керівники електротехнічних служб, головні енергетики
 • відповідальні за електрогосподарство


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 3 оновлення
Обсяг: видання до 500 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2016 року

РОЗДІЛ 1
ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

1.1. Загальні вимоги правил улаштування

1.2. Вимоги до засобів передавання електроенергії
 
1.3. Вибір відстаней від проектованих трансформаторних підстанцій до будівель і споруд

 
РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 
2.1. Організація електротехнічної служби
 
2.2. Прийняття ЕУ в експлуатацію
 
2.3. Підключення ЕУ до електричних мережі
 


2.4. Експлуатація електроустановок загального призначення
 
2.5. Вимоги технічної експлуатації електроустановок спеціального призначення
 
2.6. Специфіка організації експлуатації електроустановок, у складі яких наявні власні джерела електричної енергії та/або розподільні мережі

2.7. Контроль за дотриманням режиму споживання електричної енергії та потужності

2.8. Проведення вимірів електричного навантаження в режимний день

2.9. Улаштування стаціонарного резервного автономного джерела електричної енергії та його приєднання до ЕУ. Пуск та зупинка резервної автономної електростанції споживача

2.10. Відносини споживача з оператором системи розподілу
 
2.11. Взаємодія споживача з постачальником електричної енергії
 


2.12. Сухі силові трансформатори

2.13. Розрахунок струмів короткого замикання та вибір обладнання

2.14. Застосування активних блискавкоприймачів на нових та реконструйованих об’єктах

2.15. Вимоги до матеріалів для захисту від корозії з'єднань заземлюючих провідників

 
 
РОЗДІЛ 3
СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВОМ

3.1. Обслуговування електроустановок оперативними працівниками

3.2. Організація системи оперативного керування електрогосподарством. Оперативне керування та оперативне відання
 
3.3. Перелік регламентних робіт з оперативного обслуговування та їх періодичність

3.4. Вимоги безпеки при оперативному обслуговуванні

3.5. Порядок виконання оперативних перемикань

3.6. Порядок подачі заявок на виведення обладнання діючих електроустановок, яке знаходиться в оперативному керуванні, з роботи в ремонт, резерв

3.7. Порядок виведення з роботи в ремонт (резерв), введення в роботу обладнання діючих електроустановок після ремонту або з резерву


РОЗДІЛ 4
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ВИПРОБУВАННЯ ТА РЕМОНТ


4.1. Проведення ТО, ППР електроустановок
 
4.2. Організація обслуговування електроустановки відповідно до її виду

4.3. Організаційні та технічні заходи безпечного виконання робіт

4.4. Опосвідчення стану безпеки електроустановок

4.5. Норми запасу матеріалів і запасних частин

4.6. Норми трудовитрат робіт в ЕУ

4.7. Локалізація та усунення технологічних порушень. Порядок їх розслідування та обліку
 


4.8. Заходи протиаварійної безпеки та їх періодичність

4.9. Випробування електрообладнання. Вимірювання в електроустановках

4.10. Робота з електроінструментом

4.11. Обслуговування ЕУ спеціальними організаціями за договором


 
 
РОЗДІЛ 5
ОХОРОНА ПРАЦІ
 
5.1. Вимоги охорони праці до електротехнічного персоналу

5.2. Розроблення документації з охорони праці

5.3. Правила застосування та випробування ЗІЗ

5.4. Нещасні випадки та аналіз причин виробничого електротравматизму

5.5. Особливості ураження людини електричним струмом. Надання домедичної допомоги

5.6. Електробезпека: права та обов’язки спеціаліста з ОП

5.7. Проходження медичного огляду
 
 
РОЗДІЛ 6
НАВЧАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


6.1. Вимоги до професійної підготовки електротехнічного персоналу. Групи з електробезпеки

6.2. Вимоги до складання посадових та виробничих інструкцій

6.3. Інструктажі та перевірка знань

6.4. Протиаварійні тренування електротехнічного персоналу

6.5. Спеціальна підготовка, стажування та періодичне навчання працівників
 
 
 
РОЗДІЛ 7
НАГЛЯД, КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
7.1. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці

7.2. Документація відповідального за електрогосподарство
 
 
 
РОЗДІЛ 8
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
 
8.1. Нормативно-правове регулювання енергозбереження

8.2. Процедура розробки політики у сфері енергоефективності

8.3. Поради щодо електрозбереження на виробництві

8.4. Впровадження енергоефективних проектів
 
 
 
РОЗДІЛ 9
ПОЖЕЖНА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
 
9.1. Категорії та зони пожежо- і вибухонебезпечності в електроенергетиці

9.2. Вимоги пожежної безпеки

9.3. Екологічна броня електропостачання

9.4. Вплив електроустановок на навколишнє середовище: негативні наслідки та заходи для їх зменшення

Волков Сергій, заступник начальника управління Держенергонагляду України

Мацак Олена, провідний фахівець з енергетики

Рибій Микола, заслужений енергетик України, лідер паливно-енергетичного комплексу України, головний енергетик ДП «″Черкаський облавтодор″ ВАТ ″ДАК ″Автомобільні дороги України″»

Степанюк Олексій, начальник сектору енергозабезпечення та енергозбереження Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (Концерн РРТ)

Читайте у 2019 році:

 

Нове у держконтролі, особливості перевірок, роз'яснення змін у техрегулюванні

Специфіка організації експлуатації електроустановок, у складі яких наявні власні джерела електричної енергії та/або розподільні мережі

Відносини споживача з оператором системи розподілу

Взаємодія споживача з постачальником електричної енергії

Локалізація та усунення технологічних порушень. Порядок їх розслідування та обліку

Нещасні випадки та аналіз причин виробничого електротравматизму

Спеціальна підготовка, стажування та періодичне навчання працівників


Кожному передплатнику – три плакати (А2) у подарунок:

1. Перша допомога при ураженні електричним струмом

2. Засоби захисту в електроустановках

3. Відключення в електроустановках напругою до 1000 В