Електроустановки споживачів

Професійне видання для відповідального за електрогосподарство підприємства. Містить вимоги до улаштування та експлуатації електроустановок за останньою редакцією ПУЕ

  Читаємо у новому випуску: «Автоматизовані системи керування електрогосподарством»
Ціна за мінімальний термін передплати 2700 грн
Додати в кошик
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 98149 (на рік), 60061 (на II півріччя)

 

Електроустановки споживачів – практичне видання, що допоможе:
 

 • організувати технічну експлуатацію електроустановок загального та спеціального призначення;
   
 • налагодити систему оперативного обслуговування електроустановок;
   
 • провести технічне обслуговування, випробування та ремонт ЕУ;
   
 • забезпечити охорону праці електротехнічного персоналу;
   
 • скласти посадові та виробничі інструкції;
   
 • організувати навчання та підвищення кваліфікації електротехнічних працівників;
   
 • дотриматися вимог пожежної та екологічної безпеки під час експлуатації електроустановок.

 

Також у виданні все про:


Експлуатацію електроустановок

Технічне обслуговування та ремонт

Ведення необхідної документації

Навчання та перевірку знань працівників

Безпеку й охорону праці

Електрозбереження на виробництві

 

Ексклюзив:

Вибір відстаней від проєктованих трансформаторних підстанцій до будівель і споруд

 

+ Документація відповідального за електрогосподарство в електронному форматі:

 • накази
 • положення
 • виробничі та посадові інструкції
 • форми з оперативного та технічного обслуговування
 • технічні паспорти, журнали
   


Передплата на рік включає:

 • базове видання
   
 • три тематичні оновлення з урахуванням змін законодавства
   
 • доступ до електронної нормативної бази:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - 400 зразків документів
  - професійні стандарти та ДСТУ
   


Кожному передплатнику у подарунок:

Плакат формату А2 «Вибір перерізу кабелю за потужністю та силою струму»

 


 


Цільова аудиторія:

 • керівники електротехнічних служб, головні енергетики
 • відповідальні за електрогосподарство


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 3 оновлення
Обсяг: видання до 500 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2016 року

РОЗДІЛ 1
ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

1.1. Загальні вимоги Правил улаштування електроустановок

1.2. Вимоги до засобів передавання електроенергії
 

1.3. Вибір відстаней від проєктованих трансформаторних підстанцій до будівель і споруд
 

 
РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 
2.1. Організація електротехнічної служби
 
2.2. Підключення електроустановок до електричних мереж
 
2.3. Введення електроустановок в експлуатацію
 
2.4. Експлуатація електроустановок загального призначення
 
2.5. Вимоги технічної експлуатації електроустановок спеціального призначення
 
2.6. Відносини споживача з оператором системи розподілу

2.7. Взаємодія споживача з постачальником електричної енергії

2.8. Специфіка організації експлуатації електроустановок, у складі яких наявні власні джерела електричної енергії

2.9. Контроль за дотриманням режиму споживання електричної енергії та потужності

2.10. Проведення вимірів електричного навантаження в режимний день

2.11. Улаштування стаціонарного резервного автономного джерела електричної енергії та його приєднання до ЕУ. Пуск і зупинка резервної автономної електростанції споживача
 
2.12. Сухі силові трансформатори

2.13. Розрахунок струмів короткого замикання та вибір обладнання

2.14. Застосування активних блискавкоприймачів на нових та реконструйованих об’єктах

2.15. Вимоги до матеріалів для захисту від корозії з'єднань заземлюючих провідників

 
РОЗДІЛ 3
СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВОМ

3.1. Обслуговування електроустановок оперативними працівниками

3.2. Організація системи оперативного керування електрогосподарством. Оперативне керування та оперативне відання
 
3.3. Перелік регламентних робіт з оперативного обслуговування та їх періодичність

3.4. Вимоги безпеки під час оперативного обслуговування

3.5. Порядок виконання оперативних перемикань
 


3.6. Автоматизовані системи керування електрогосподарством

3.7. Порядок виведення з роботи в ремонт (резерв), введення в роботу обладнання діючих електроустановок після ремонту або з резерву

3.8. Порядок подачі заявок на виведення обладнання діючих електроустановок, яке знаходиться в оперативному керуванні, з роботи в ремонт, резерв
РОЗДІЛ 4
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ВИПРОБУВАННЯ ТА РЕМОНТ


4.1. Проведення технічного обслуговування, планово-попереджувальних ремонтів електроустановок
 
4.2. Організація обслуговування електроустановки відповідно до її виду

4.3. Організаційні та технічні заходи безпечного виконання робіт

4.4. Випробування електрообладнання. Вимірювання в електроустановках
 

4.5. Опосвідчення стану безпеки електроустановок

4.6. Робота з електроінструментом

4.7. Норми трудовитрат робіт в ЕУ

4.8. Локалізація та усунення технологічних порушень. Порядок їх розслідування та обліку

4.9. Заходи протиаварійної безпеки та їх періодичність

4.10. Норми запасу матеріалів і запасних частин

4.11. Обслуговування ЕУ спеціальними організаціями за договором
 

 

РОЗДІЛ 5
ОХОРОНА ПРАЦІ
 
5.1. Вимоги охорони праці до електротехнічного персоналу

5.2. Розроблення документації з охорони праці

5.3. Вибір засобів індивідуального захисту, правила їх застосування та випробування

5.4. Нещасні випадки та аналіз причин виробничого електротравматизму

5.5. Склад аптечки долікарської допомоги
 

5.6. Особливості ураження людини електричним струмом. Надання домедичної допомоги

5.7. Електробезпека: права та обов’язки спеціаліста з ОП

5.8. Проходження медичного огляду
 РОЗДІЛ 6
НАВЧАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


6.1. Вимоги до професійної підготовки електротехнічного персоналу. Групи з електробезпеки

6.2. Вимоги до складання посадових та виробничих інструкцій

6.3. Інструктажі та перевірка знань з питань охорони праці

6.4. Інструктажі та перевірка знань з технічної експлуатації та інших питань

6.5. Протиаварійні та протипожежні тренування електротехнічного персоналу

6.6. Спеціальна підготовка та періодичне навчання працівників
 
 
РОЗДІЛ 7
НАГЛЯД, КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
7.1. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці

7.2. Документація підприємства, необхідна під час заходів держнагляду
 

7.3. Юридична відповідальність
 

 
РОЗДІЛ 8
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
 
8.1. Нормативно-правове регулювання енергозбереження

8.2. Поради щодо електрозбереження на виробництві

8.3. Створення системи енергоменеджменту на промисловому підприємстві
 

8.4. Впровадження енергоефективних проектів

8.5. Процедура розробки політики у сфері енергоефективності
 


РОЗДІЛ 9
ПОЖЕЖНА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
 
9.1. Вплив електроустановок на навколишнє середовище: негативні наслідки та заходи для їх зменшення
 


9.2. Категорії та зони пожежо- і вибухонебезпечності в електроенергетиці

9.3. Вимоги пожежної безпеки

9.4. Екологічна броня електропостачанняРОЗДІЛ 10
ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ

Сергій Волков, заступник начальника управління Держенергонагляду України, експерт з питань енергетики

Микола Рибій, заслужений енергетик України, лідер паливно-енергетичного комплексу України, головний енергетик ДП «″Черкаський облавтодор″ ВАТ ″ДАК ″Автомобільні дороги України″»

Степанюк Олексій, начальник сектору енергозабезпечення та енергозбереження Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (Концерн РРТ)

Микола Корчагін, експерт з питань енергетики, головний інженер ТОВ «ЕНКОРПЛЮС»

Дмитро Федоренко, експерт з питань охорони праці

На сторінках у 2021 році:

 

Обслуговування електроустановок спеціальними організаціями за договором

Усе про автоматизовані системи керування електрогосподарством

Локалізація та усунення технологічних порушень, порядок їх розслідування та обліку

Електробезпека: права та обов’язки спеціаліста з охорони праці

Норми трудовитрат робіт, запасів матеріалів та запасних частин в електроустановках

Особливості взаємодії з органами держнагляду, роз’яснення законодавчих змін

 

Ексклюзив:

Вибір відстаней від проєктованих трансформаторних підстанцій до будівель і споруд

 


Кожному передплатнику у подарунок:

Плакат формату А2 «Вибір перерізу кабелю за потужністю та силою струму»

Придбати