Видання

Екологічна безпека підприємства

Перше видання для екологів-практиків (видається з 2012 року).
Допомагає вирішити основні задачі на промисловому підприємстві: підготуватися до екологічної перевірки, отримати необхідні дозвільні документи, організувати поводження з відходами та управління викидами в атмосферне повітря.

Безперечні переваги:
1) тематика видання орієнтована на потреби еколога підприємства
2) професійні поради підкріплені посиланнями на законодавство
3) роз’яснення вимог екологічного законодавства від юристів та представників держорганів
4) 50 алгоритмів дій еколога для вирішення типових робочих завдань
5) доступ до найбільшої бази зразків документів з екології + актуальні нормативні акти
6) відповіді на актуальні питання читачів
7) календар еколога, плакати та пам'ятки по поводженню з відходами
8) видання виходить за інформаційної підтримки Державної екологічної інспекції України
Ціна за мінімальний термін передплати 999 грн
Придбати
Погортати видання
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 86320 (на рік), 86241 (на II півріччя)

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА – практичне видання, яке допоможе:

підготувати підприємство до екологічної перевірки
побудувати систему екологічного менеджменту та документообігу
провести інвентаризацію та паспортизацію відходів
забезпечити управління викидами в атмосферне повітря
організувати використання водних ресурсів та надр
скласти статистичну звітність та обчислити екоподаток
застосувати європейські екологічні стандарти на практиці

Тільки у нас!
Усе про поводження з відходами:

• детальні алгоритми підготовки та проведення інвентаризації відходів
практика визначення показника загального утворення відходів (Пзув)
• все про подання декларації про відходи

• алгоритми дій для отримання дозволу та ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
• практика складання і ведення паспортів місць видалення і зберігання відходів
• 50 зразків заповнення реєстрових ка
рт та практика їх складання
• зразок заповнення форми 1-ВТ для різних видів відхордів
• особливості складання та ведення форм  №1 - відходи (річна) та екологічні витрати (річна)
• все про особливості поводження з окремими видами відходів
(люмінесцентні лампи, батарейки, шини, відходи тари (упаковки), засоби оргтехніки та ін.)

Цільова аудиторія:

інженери з охорони навколишнього природного середовища (екологи)
відповідальні за екологічну безпеку підприємства по сумісництву з охороною праці
керівники лабораторій підприємств
головні інженери, технічні директори та керівники підприємств

Передплата на рік включає:

базове видання (1200 сторінок практичної та актуальної інформації, 10 розділів)
6 тематичних оновлень із урахуванням змін у законодавстві
доступ до електронної нормативної бази:

- актуальні нормативно-правові акти
- 450 зразків документів
- директиви ЄС
- професійні стандарти та ДСТУ

Плакати А2 формату та календар еколога:

- настільний календар еколога з  термінами подання екологічної звітності
- плакат "Поводження з небезпечними відходами, що потребують спеціальної утилізації"
- памятка "Утилізація зношених автомобільних шин"
- плакат "Сортування відходів в офісі"

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 6 тематичних оновлень із урахуванням змін у законодавстві
Періодичність:
базове видання + 6 оновлень
Обсяг:
видання 1200 с., оновлення до 300 с.
Видається: з  2012 року

ГЛАВА 1
ПРАВОВЕ ПОЛЕ ФАХІВЦЯ З ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 
1.1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 
1.1.1. Загальні положення регулювання екологічних правовідносин
1.1.2. Положення Конституції України
1.1.3. Коротка характеристика кодексів
1.1.4. Основні положення законів
 
1.2. НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЄС)
 
1.2.1. Загальний перелік секторів наближення законодавства до права ЄС
1.2.2. Управління навколишнім середовищем та інтеграція екологічної політики в галузеві політики
1.2.3. Управління відходами та ресурсами
▪ Директива №2008/98/ЄС про відходи
▪ Директива №1999/31/ЄС про захоронення відходів
▪ Директива №2006/21/ЄС про управління відходами видобувних підприємств
 
1.2.4. Якість атмосферного повітря
1.2.5. Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище
▪ Директива №2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики
 
1.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
1.3.1. Загальні положення відповідальності
1.3.2. Адміністративна відповідальність
1.3.3. Кримінальна відповідальність
1.3.4. Цивільно-правова відповідальність
1.3.5. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність
 
1.4. АНАЛІЗ ЗМІН ДЕЯКИХ ДОКУМЕНТІВ
 
1.4.1. Проект Закону України «Про відходи електричного та електронного обладнання
1.4.2. Проект Закону України «Про батарейки, батареї і акумулятори»

 

ГЛАВА 2
ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД


2.1. ВИДИ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
 
2.1.1. Державний контроль
2.1.2. Виробничий контроль
2.1.3. Громадський контроль
 
2.2. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
 
2.2.1. Сутність і об'єкти оцінки впливу на довкілля
2.2.2. Категорії видів планової діяльності та об’єктів ОВД
2.2.3. Процедура оцінки впливу на довкілля
Визначення необхідності проведення ОВД
Підготовка звіту з ОВД
Громадське обговорення звіту з ОВД
Отримання висновку з ОВД
Отримання рішення про провадження планової діяльності та врахування результатів ОВД
Післяпроектний моніторинг
 
2.3. ЕКОЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
2.3.1. Підстави для проведення перевірки
2.3.2. Види екологічних перевірок та інтервали їх проведення
2.3.3. Порядок проведення екологічних перевірок
2.3.4. Оформлення результатів перевірок
2.3.5. Права та обов'язки інспекторів і осіб, яких перевіряють
2.3.6. Аналіз змін до «Закону про екологічні перевірки» щодо лібералізації системи державного нагляду

 

ГЛАВА 3
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ


3.1. ОГЛЯД КЛЮЧОВИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ВИМОГ
3.2. ЯКИЙ ВИД СЛУЖБИ ВИБРАТИ?
 
3.2.1. Види екологічних служб за структурою
3.2.2. Екологічні служби за способом організації діяльності

3.3. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБИ
 
3.3.1. Наказ про створення служби
3.3.2. Положення про екологічну службу
3.3.3. Посадові інструкції

3.4. ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ ЕКОЛОГА

 

ГЛАВА 4
ДІЯЛЬНІСТЬ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ


4.1. ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
 
4.1.1. Загальні принципи системи правових заходів
4.1.2. Структурні положення державного регулювання
4.1.3. Вичерпний перелік нормативно-правових документів
 
4.2. НОРМУВАННЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
 
4.2.1. Загальні положення нормування викидів
4.2.2. Нормування викидів від стаціонарних джерел
4.2.3. Нормування викидів від пересувних джерел
4.2.4. Нормування викидів у зоні впливу шкідливих речовин
 
4.3. УПРАВЛІННЯ ВИКИДАМИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
 
4.3.1. Загальні положення управління викидами
4.3.2. Управління викидами від стаціонарних джерел
4.3.3. Управління викидами від пересувних джерел
4.3.4. Управління викидами у зоні впливу шкідливих речовин
 
4.4. ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА СТАН ПОВІТРЯ
 
4.4.1. Загальні положення оцінки впливу
4.4.2. Вимірювання та моніторинг на стаціонарних джерелах викидів
▪ Особливості відбору проб
▪ Моніторинг викидів
 
4.4.3. Моніторингові дослідження пересувних джерел викидів
▪ Склад вихлопних газівдвигунів внутрішнього згорання
▪ Екологічні норми при сертифікації колісних ТЗ
▪ Контроль вмісту оксиду
▪ Характеристика засобів для вимірювання вмісту газу чи диму
 
4.4.4. Вимірювання та моніторинг шкідливих речовин у зоні впливу
 
4.5. ЗВІТНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
 
4.5.1. Загальні особливості складання та ведення звітності
4.5.2. Методологічне забезпечення складання звітності
4.5.3. Статистична звітність
4.5.4. Відомча звітність
 
4.6. ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН
 
4.6.1. Загальні умови щодо здійснення викидів
4.6.2. Дії суб'єкта для отримання дозволу
4.6.3. Умови, на яких здійснюється видача дозволу та строк його дії
4.6.4. Порядок видачі (отримання) дозволу
4.6.5. Рекомендації до інформації, яка може надаватися для отримання дозволу
4.6.6. Порядок узгодження змін у дозволі

 

ГЛАВА 5
ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ


5.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ
 
5.1.1. Основні поняття водокористування
5.1.2. Нормування в галузі використання, охорони та відтворення вод
▪ Нормативи екологічної безпеки водокористування
▪ Екологічний норматив якості води водних об'єктів
▪ Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин
▪ Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти
▪ Технологічні нормативи використання води
 
5.1.3. Перелік органів виконавчої влади, що здійснюють регулювання
5.1.4. Види, права та обов'язки водокористувачів
 
5.2. ЗАГАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ
5.3. СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ
 
5.3.1. Основні положення спеціального водокористування
5.3.2. Отримання дозволу на користування
▪ Перелік документів на отримання дозволу
▪ Порядок видачі дозволу
▪ Продовження дозволу
▪ Строки користування
 
5.3.3. Користування на умовах оренди
5.3.4. Водокористування для питних і побутових потреб
5.3.5. Використання свердловин (підземних вод) для виробництва
Документація для користування свердловинами
Встановлення санітарної зони навколо свердловини
Відбір проб води
Облік видобутих підземних вод

▪ Умови консервації свердловини

 
5.4. ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ДЛЯ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ
 
5.4.1. Сільське та лісове господарство
5.4.2. Промислові та гідротехнічні потреби
5.4.3. Водний та повітряний транспорт
5.4.4. Рибне та мисливське господарство
5.4.5. Протипожежні потреби
 
5.5. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
 
5.5.1. Основні положення використання води
5.5.2. Особливості складання та подання звіту
5.5.3. Заповнення адресної частини звіту
5.5.4. Загальні положення щодо заповнення таблиць 1, 2 та 3 звіту
5.5.5. Заповнення таблиці 1 звіту
5.5.6. Заповнення таблиці 2 звіту
5.5.7. Заповнення таблиці 3 звіту
5.5.8. Особливості обліку окремих видів водокористування

 

ГЛАВА 6
БЕЗПЕЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА ПІДПРИМЄСТВІ


6.1. ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
 
6.1.1. Підготовка до інвентаризації
6.1.2. Проведення інвентаризації
6.1.3. Закінчення інвентаризації
 
Відповіді на запитання
 
6.2. ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 
6.2.1. Визначення показника загального утворення відходів (Пзув)
6.2.2. Подання декларації про відходи
6.2.3. Отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
6.2.4. Отримання ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами
 
Відповіді на запитання
 
6.3. ПАСПОРТИЗАЦІЯ ВІДХОДІВ
 
6.3.1. Складання і ведення паспортів відходів
▪ Паспорт місць видалення відходів
▪ Паспорт місць зберігання відходів
 
6.3.2. Складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
 
Відповіді на запитання
 
6.4. ВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ТА СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ
 
6.4.1. Форма № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
6.4.2. Форма № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами»
6.4.3. Форма № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі»
 
Відповіді на запитання
 
6.5. ПОВОДЖЕННЯ З ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ВІДХОДІВ
 
6.5.1. Люмінесцентні лампи
6.5.2. Батарейки
6.5.3. Відходи тари (упаковки)
6.5.4. Засоби оргтехніки
6.5.5. Шини
6.5.6. Медичні відходи
Типова система поводження з відходами
Утилізація відходів залежно від категорій
Ліцензійні умови поводження з відходами
Особливості поводження з фармацевтичними відходами
Найчастіші порушення під час поводження з відходами

 

ГЛАВА 7
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАДР


7.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДРОКОРИСТУВАННЯ
7.2. НАДАННЯ ГІРНИЧИХ ВІДВОДІВ
 
7.2.1. Порядок надання гірничих відводів (особливості)
7.2.2. Надання додаткових відводів, їх передача та переоформлення документів у разі зміни користувача
7.2.3. Умови користування надрами без надання гірничого відводу
7.2.4. Обов'язки підприємств і громадян, яким надано гірничий відвід
 
7.3. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯЯ АУКЦІОНУ
7.3.1. Умови та особливості надання спеціальних дозволів
7.3.2. Угода про умови користування надрами
7.3.3. Утворення комісії з питань надрокористування
7.3.4. Особливості надання дозволів
7.3.5. Встановлення терміну дії дозволу
7.3.6. Продовження терміну дії дозволу
7.3.7. Переоформлення дозволу
7.3.8. Внесення змін до дозволу
7.3.9. Отримання  дубліката дозволу
7.3.10. Зупинення та поновлення дії дозволу
 
7.4. ПРИДБАННЯ ДОЗВОЛУ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ НА АКУЦІОНІ
 
7.4.1. Організація аукціону
7.4.2. Вимоги до претендентів для участі в аукціоні
7.4.3. Відхилення заявок для участі
7.4.4. Проведення аукціону
7.4.5. Завершення аукціону
7.4.6. Результати аукціону
7.4.7. Розрахунки за аукціон
 
7.5. УСТАНОВЛЕННЯ КВОТ НА ВИДОБУТОК ОКРЕМИХ ВИДІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН
7.6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАДРОКОРИСТУВАЧІВ
7.7. ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО І ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ОБ'ЄКТІВ
7.8. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВЕДЕННЯМ РОБІТ ПО ГЕОЛОГІЧНОМУ ВИВЧЕННЮ НАДР,
      ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ
 
7.8.1. Порядок здійснення державного гірничого нагляду

 

ГЛАВА 8
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ


8.1. БАЗИСИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ
 
8.1.1. Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища
8.1.2. Економічний механізм природокористування
8.1.3. Інструменти фінансування природоохоронної діяльності
 
8.2. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
 
8.2.1. Платники податку
8.2.2. Об'єкти та база оподаткування
8.2.3. Ставки податку
▪ Викиди в атмосферне повітря (стаціонарні джерела забруднення)
▪ Скиди у водні об'єкти
▪ Розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах
▪ Утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
▪ Тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
 
8.2.4. Порядок обчислення податку
▪ Викиди в атмосферне повітря
▪ Скиди у водні об'єкти
▪ Розміщення відходів
▪ Утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
▪ Тимчасове зберігання радіоактивних відходів
 
8.2.5. Порядок і строки подання звітності та сплати податку
8.2.6. Рекомендації щодо заповнення податкової декларації
8.2.7. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства

 

ГЛАВА 9
СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ


9.1. ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ ISO 14000
 
9.1.1. Міжнародні стандарти серії ISO
9.1.2. Стандарти ISO, прийняті в Україні
 
9.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТУ ISO 14000:2015
 
9.2.1. Характеристика ISO 14001:2004 і ISO 14001:2015
9.2.2. ISO 14001:2015 і навколишнє середовище
9.2.3. Особливості стандарту ISO 14001:2015
 
 
ГЛАВА 10
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ (ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ)


10.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ (ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ)
10.2. ПОЛІТИКА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ (ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
10.2.1. Програма підвищення енергетичної ефективності
10.2.2. Енергетичний паспорт підприємства
10.2.3. Методика розрахунку заходів щодо енергозбереження
 
10.3. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
 
10.3.1. Нормування питомих витрат ресурсів
10.3.2. Альтернативні види палива. "Зелений тариф"
 
10.4. ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Тевкун Тетяна, експерт Інституту дослідження адаптації законодавства

Франджолі Діана, керівник екологічної служби, головний спеціаліст з охорони навколишнього середовища ТОВ з ІІ «Трансінвестсервіс» і групи терміналів ТІС

Швець Ірина, менеджер з розвитку системи екологічного менеджменту «Corum Group», провідний аудитор системи екологічного менеджменту ISO 14001:2015

Шупрова Ольга, голова Харківської обласної організації Українського товариства охорони природи

Амбросова Анна, консультант з питань енергозбереження та енергоефективності ТОВ «Кереміда»

Лазненко Дмитро, кандидат технічних наук, доцент, керівник Центру прикладних екологічних досліджень Сумського державного університету

Читайте на сторінках у 2018 році:

• нові принципи у 2018 році щодо:
      • отримання дозвільних документів
      • сплати екологічного податку
      • проходження екоперевірок
практика заповнення норм звітності (форма № 1-екологічні витрати та ін.)
удосконалення системи поводження з відходами на підприємстві
поводження з різними видами відходів:

      • відходи одягу (хутро, шкіра, текстиль і т.п.)
      • біологічні відходи тваринництва
      • зернові відходи
      • відходи транспортних засобів (кузов, причепи і т.п.)
ідентифікація та розрахунок обємів викидів в атмосферне повітря для сплати екоподатку
виробничий екологічний контроль на підприємстві
екологічне страхування та аудит
екологічний ризик-менеджмент (оцінка ризиків)
стандарти екологічного маркування продукції

екологічні вимоги до об’єктів і споруд
безвідходні і маловідходні технології

Кожному передплатнику:
Настільний «Календар еколога»
Плакат «Поводження з небезпечними відходами, що потребують спеціальної утилізації»
Пам’ятка «Утилізація зношених автомобільних шин»

Плакат «Сортування відходів в офісі»