Екологічна безпека підприємства

Професійне видання для еколога підприємства з доступом до електронної нормативної бази. Роз’яснення вимог екологічного законодавства. Алгоритми дій для вирішення робочих завдань. Зразки заповнення документації.

Одразу після оплати надсилаємо електронну версію на email
+ друковану версію на поштову адресу
Ціна за мінімальний термін передплати 1700 грн
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 86320 (на рік), 86241 (на II півріччя)

 

Екологічна безпека підприємства – практичне видання, покликане допомогти екологу:
 

 • підготувати підприємство до перевірки Держекоінспекції;
   
 • організувати та документально оформити екологічну службу на підприємстві;
   
 • отримати необхідні дозволи: на викиди в атмосферне повітря, на спеціальне водокористування, на користування надрами;
   
 • забезпечити технічну експлуатацію та розробити паспорти газоочисних установок;
   
 • правильно встановити санітарно-захисну зону;
   
 • підготувати звітність про використання води;
   
 • провести інвентаризацію відходів;
   
 • скласти та вести паспорти місць видалення та зберігання відходів;
   
 • правильно заповнити та подати декларацію екоподатку;
   
 • впровадити систему екологічного менеджменту на підприємстві;
   
 • забезпечити правильне екологічне маркування продукції.

 

Ексклюзивні матеріали:

 • Приклади розрахунків екоподатку:
  - за викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
  - за скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні об'єкти;
  - за розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах.
   
 • Все про впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві

 

+ Повний пакет екологічної документації в електронному форматі:

 • для малого, середнього та великого бізнесу
   


Передплата на рік включає:

 • базове видання
   
 • 4 тематичні оновлення з урахуванням змін у законодавстві
   
 • доступ до електронної нормативної бази:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - 400 зразків документів
  - 100 заповнених реєстрових карт ОУВ
   


Кожному передплатнику в подарунок:

1. Календар еколога-2020 із зазначенням граничних термінів подання податкових декларацій екологічного податку та з рентної плати, розрахунку із рентної плати за спеціальне використання води, а також останні дні сплати

2. Плакат А2 формату «Раціональне використання водних ресурсів на підприємстві»

 Цільова аудиторія:

 • інженери з охорони навколишнього середовища (екологи)
 • відповідальні за екологічну безпеку підприємства по сумісництву з охороною праці
 • керівники лабораторій підприємств
 • головні інженери, технічні директори та керівники підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 6 оновлень
Обсяг: видання на 950 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2012 року

РОЗДІЛ 1
ПРАВОВЕ ПОЛЕ ФАХІВЦЯ З ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

1.1. Основні положення законодавства України

1.2. Норми законодавства Європейського Союзу

1.3. Відповідальність за екологічні правопорушення

1.4. Судова практика під час розгляду екологічних справ
 


 
РОЗДІЛ 2
ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД
 
2.1. Види екологічного контролю
 
2.2. Планована діяльність, що передбачає оцінку впливу на довкілля
 
2.3. Процедура ОВД
 
2.4. Екологічні вимоги до проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд і об’єктів
 
2.5. Види перевірок Держекоінспекції й інтервали їх проведення
 
2.6. Порядок проведення екологічних перевірок
 
2.7. Інструментально-лабораторний контроль
 
2.8. Оформлення результатів перевірки
 
2.9. Пакет документів, який слід надавати інспектору Держекоінспекції під час проходження перевірки
 
2.10. Консультативна підтримка суб’єктів господарювання
 

 
 
РОЗДІЛ 3
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Огляд ключових законодавчих вимог

3.2. Який вид служби вибрати?
 
3.3. Документальне оформлення служби

3.4. Вичерпний перелік документації еколога

3.5. Підвищення екологічної свідомості працівників шляхом їхнього навчання і оцінювання знань

3.6. Система мотивації та стимулювання персоналу
 


РОЗДІЛ 4
ДІЯЛЬНІСТЬ З ОХОРОНИ ПОВІТРЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Основи правових заходів з охорони атмосферного повітря
 
4.2. Нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

4.3. Управління викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря

4.4. Технічна експлуатація та розроблення паспортів газоочисних установок

4.5. Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан повітря

4.6. Звітність у сфері охорони атмосферного повітря

4.7. Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

4.8. Установлення санітарно-захисної зони підприємства та коригування її розмірів
 

 
 
РОЗДІЛ 5
ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
 
5.1. Основні поняття водокористування та нормування в галузі

5.2. Загальне водокористування

5.3. Отримання дозволу на спеціальне водокористування

5.4. Спеціальне водокористування на умовах оренди

5.5. Водокористування для питних і побутових потреб

5.6. Життєвий цикл водної свердловини: від буріння до ліквідації

5.7. Особливості користування водними об’єктами для різних галузей економіки

5.8. Звітність про використання води

5.9. Особливості обліку окремих видів водокористування
 
 
 
РОЗДІЛ 6
БЕЗПЕЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

6.1. Алгоритм підготовки та проведення інвентаризації

6.2. Отримання дозвільної документації

6.3. Паспортизація місць видалення та тимчасового зберігання відходів

6.4. Ведення первинного обліку та статистичної звітності

6.5. Поводження з окремими видами відходів

6.6. Моніторинг місць утворення, зберігання та видалення відходів
 
 
 
РОЗДІЛ 7
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАДР
 
7.1. Нормативно-правові засади надрокористування

7.2. Надання гірничих відводів

7.3. Надання дозволу на користування надрами без проведення аукціону

7.4. Придбання дозволу на користування надрами на аукціоні

7.5. Установлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин

7.6. Права й обов’язки користувачів надр

7.7. Проектування, будівництво і введення в експлуатацію гірничодобувних об’єктів

7.8. Державний контроль і нагляд за веденням робіт із геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною
 
 
 
РОЗДІЛ 8
СПЛАТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ
 
8.1. Платники податку

8.2. Об’єкти й база оподаткування

8.3. Ставки податку

8.4. Порядок обчислення податку

8.5. Порядок і строки подання звітності та сплати податку

8.6. Рекомендації щодо заповнення податкової декларації

8.7. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства
 
 
 
РОЗДІЛ 9
СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
9.1. Серія ISO 14000: повний перелік та стандарти, прийняті в Україні як національні

9.2. Структура та характеристика стандарту ISO 14001:2015

9.3. Підготовка до впровадження системи екоменеджменту

9.4. Упровадження системи екологічного менеджменту

9.5. Оцінювання діяльності та поліпшення системи екологічного менеджменту

9.6. Шість кроків для забезпечення екологічної відповідальності за вироблену продукцію у контексті її життєвого циклу
 
 
 
РОЗДІЛ 10
ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ДОТРИМАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ НОРМ
 
10.1. Альтернативна енергетика

10.2. Маловідходні та безвідходні технології

10.3. Повторне ресурсоспоживання

10.4. Автоматизація технологічних процесів

10.5. Ощадливе виробництво. Система 5S
 
 
 
РОЗДІЛ 11
ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ТА ЕКОДИЗАЙН
 
11.1. Екологічне маркування типу І та українське екологічне маркування

11.2. Отримання сертифіката за ISO 14024

11.3. Екологічне маркування типу ІІ

11.4. Екологічні знаки на упаковках товарів

11.5. Відповідальність за порушення щодо використання екологічного маркування

11.6. Маркування товарів і обладнання із вмістом контрольованих речовин

11.7. Екодизайн енергоспоживаючих продуктів

Людмила Хоміч, адвокат, спеціалізація – природоохоронне законодавство

Ірина Швець, начальник відділу екології, клімату та енергозбереження Покровської міської ради Донецької області

Тетяна Тевкун, експерт Інституту дослідження адаптації законодавства

Вікторія Сердюк, провідний інженер з охорони навколишнього природного середовища

Марина Тимошенко, еколог провідного підприємства в галузі харчової промисловості, головний експерт Експертного центру ГС «Професійна асоціація екологів України» (ПАЕУ)

Ганна Амбросова, промисловий еколог

Читайте у 2020 році:

 

Перевірки Держекоінспекції: який пакет документів слід надавати інспектору

Оцінка впливу на довкілля: процедура, звіт, громадське обговорення та відповідальність

Як отримати ліцензію на користування надрами: покроковий алгоритм і супровідна документація

Життєвий цикл водної свердловини: від буріння до ліквідації. Ризики у випадку порушень водокористування

Моніторинг місць утворення відходів. Транспортування та методи утилізації харчових відходів

Підвищення екологічної свідомості працівників шляхом їхнього навчання і оцінювання знань

Екологічна сертифікація та маркування товарів та послуг. Екодизайн енергоспоживчих продуктів

 


Кожному передплатнику в подарунок:

1. Календар еколога—2020 із зазначенням граничних термінів подання податкових декларацій екологічного податку та з рентної плати, розрахунку із рентної плати за спеціальне використання води, а також останні дні сплати

2. Плакат А2 формату «Раціональне використання водних ресурсів на підприємстві»