Екологічна безпека підприємства

Перше в Україні професійне видання для еколога підприємства з доступом до електронної нормативної бази. Роз’яснення вимог екологічного законодавства. Алгоритми дій для вирішення робочих завдань. Зразки заповнення документації

  Читаємо у новому випуску: «Надрокористування у 2021 році: заплановані зміни в законодавстві»
Ціна за мінімальний термін передплати 2700 грн
Додати в кошик
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 86320 (на рік), 86241 (на II півріччя)

 

Екологічна безпека підприємства – практичне видання, покликане допомогти екологу:
 

 • підготувати підприємство до перевірки Держекоінспекції;
   
 • організувати та документально оформити екологічну службу на підприємстві;
   
 • отримати необхідні дозволи: на викиди в атмосферне повітря, на спеціальне водокористування, на користування надрами;
   
 • забезпечити технічну експлуатацію та розробити паспорти газоочисних установок;
   
 • правильно встановити санітарно-захисну зону;
   
 • підготувати звітність про використання води;
   
 • провести інвентаризацію відходів;
   
 • скласти та вести паспорти місць видалення та зберігання відходів;
   
 • правильно заповнити та подати декларацію екоподатку;
   
 • впровадити систему екологічного менеджменту на підприємстві;
   
 • забезпечити правильне екологічне маркування продукції.

 

Ексклюзив:
 

 • Паспортизація місць видалення і тимчасового зберігання відходів. Зразки заповнення реєстрових карт ОУВ для різних видів відходів
   
 • Первинний облік та статистична звітність про поводження з відходами за новою Формою № 1-відходи (річна)
   
 • Утилізація медичних відходів. Особливості утилізації прекурсорів і тари з-під них
   
 • Поводження з відпрацьованими люмінесцентними лампами, батарейками, шинами, мастилами і маслами

 

Для Вашої зручності:

 • Увесь пакет екологічної документації для малого, середнього та великого бізнесу  – в електронному форматі
   


Передплата на рік включає:

 • базове видання
   
 • 4 тематичні оновлення з урахуванням змін у законодавстві
   
 • доступ до електронної нормативної бази:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - 400 зразків документів
  - 100 заповнених реєстрових карт ОУВ
   


Кожному передплатнику в подарунок:

1. Календар еколога-2021 із зазначенням граничних термінів подання податкових декларацій екологічного податку та з рентної плати, розрахунку із рентної плати за спеціальне використання води, а також останні дні сплати

2. Участь у вебінарі з провідними експертами видання у сфері екологічної безпеки

 Цільова аудиторія:

 • інженери з охорони навколишнього середовища (екологи)
 • відповідальні за екологічну безпеку підприємства по сумісництву з охороною праці
 • керівники лабораторій підприємств
 • головні інженери, технічні директори та керівники підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 6 оновлень
Обсяг: видання на 1300 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2012 року

РОЗДІЛ 1
ПРАВОВЕ ПОЛЕ ФАХІВЦЯ З ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

1.1. Основні положення екологічного законодавства

1.2. Норми законодавства Європейського Союзу

1.3. Відповідальність за екологічні правопорушення

1.4. Судова практика розгляду екологічних справ
 

1.5. Курс на екологічність у публічних закупівлях: застосування у технічних специфікаціях вимог до екохарактеристик закуповуваних товарів чи послуг
 

 

РОЗДІЛ 2
ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД

2.1. Види екологічного контролю
 
2.2. Сутність і суб'єкти оцінки впливу на довкілля
 
2.3. Планована діяльність, що передбачає оцінку впливу на довкілля
 
2.4. Процедура оцінки впливу на довкілля

2.5. Екологічні вимоги до проєктування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд і об’єктів
 
2.6. Підстави для здійснення перевірок
 
2.7. Види перевірок та інтервали їх проведення
 
2.8. Інструментально-лабораторний контроль
 
2.9. Оформлення результатів перевірки
 
2.10. Пакет документів, який слід надавати інспектору Держекоінспекції
 
2.11. Консультативна підтримка суб’єктів господарювання

Запитання – відповіді

 
РОЗДІЛ 3
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Огляд ключових законодавчих вимог

3.2. Який вид служби вибрати?

3.3. Документальне оформлення служби

3.4. Загальний перелік документації еколога

3.5. Підвищення екологічної свідомості працівників шляхом їхнього навчання і оцінювання знань

3.6. Система мотивації та стимулювання персоналу
 

3.7. Терміни зберігання документації з екологічних питань
 

 

РОЗДІЛ 4
ДІЯЛЬНІСТЬ З ОХОРОНИ ПОВІТРЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Основи правових заходів з охорони атмосферного повітря
 
4.2. Нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

4.3. Управління викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря

4.4. Технічна експлуатація та розроблення паспортів газоочисних установок

4.5. Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан повітря

4.6. Звітність у сфері охорони атмосферного повітря

4.7. Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

4.8. Установлення санітарно-захисної зони підприємства та коригування її розмірів

Запитання – відповіді

 
РОЗДІЛ 5
ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
 

5.1. Основні поняття водокористування та нормування в галузі

5.2. Загальне водокористування

5.3. Отримання дозволу на спеціальне водокористування

5.4. Спеціальне водокористування на умовах оренди

5.5. Водокористування для питних і побутових потреб

5.6. Життєвий цикл водної свердловини: від буріння до ліквідації

5.7. Особливості користування водними об’єктами для різних галузей економіки

5.8. Звітність про використання води

5.9. Особливості обліку окремих видів водокористування
 5.10. Екологічні аспекти очищення та постачання води
 

Запитання – відповіді
 

РОЗДІЛ 6
БЕЗПЕЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

6.1. Алгоритм підготовки та проведення інвентаризації

6.2. Отримання документів дозвільного характеру у сфері поводження з відходами

6.3. Ліцензування небезпечних відходів

6.4. Паспортизація місць видалення та тимчасового зберігання відходів

6.5. Ведення первинного обліку та статистичної звітності

6.6. Декларування відходів

6.7. Моніторинг місць утворення, зберігання та видалення відходів

6.8. Поводження з відпрацьованими люмінесцентними лампами

6.9. Особливості утилізації батарейок

6.10. Відходи тари (упаковки)

6.11. Утилізація засобів оргтехніки

6.12. Утилізація відпрацьованих шин

6.13. Поводження з відпрацьованими моторними, трансмісійними маслами та мастилами

6.14. Поводження з побічними продуктами тваринного походження

6.15. Медичні відходи

6.16. Особливості утилізації непридатних прекурсорів, використаної тари та непридатних матеріалів з-під них

6.17. Поводження з харчовими відходами

Запитання – відповіді


 
РОЗДІЛ 7
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАДР
 

7.1. Нормативно-правові засади надрокористування

7.2. Порядок проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами

7.3. Спеціальний дозвіл на користування надрами

7.4. Гірничий відвід

7.5. Продовження строку дії дозволу

7.6. Переоформлення дозволу

7.7. Внесення змін до дозволу

7.8. Дублікат дозволу

7.9. Зупинення дії дозволу

7.10. Припинення надрокористування

7.11. Права й обов'язки користувачів надр

7.12. Охорона надр

7.13. Державний контроль і нагляд за веденням робіт із геологічного вивчення надр, їх використанням і охороною

7.14. Відповідальність за порушення законодавства про надра

 
 
РОЗДІЛ 8
СПЛАТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ
 
8.1. Платники податку

8.2. Об’єкти й база оподаткування

8.3. Ставки податку

8.4. Порядок обчислення податку

8.5. Порядок і строки подання звітності та сплати податку

8.6. Рекомендації щодо заповнення податкової декларації

8.7. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства
 
 
РОЗДІЛ 9
СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 

9.1. Серія ISO 14000: повний перелік та стандарти, прийняті в Україні як національні

9.2. Структура та характеристика стандарту ISO 14001:2015

9.3. Підготовка до впровадження системи екоменеджменту

9.4. Упровадження системи екологічного менеджменту

9.5. Оцінювання діяльності та поліпшення системи екологічного менеджменту

9.6. Шість кроків для забезпечення екологічної відповідальності за вироблену продукцію у контексті її життєвого циклу

Запитання - відповіді

 
РОЗДІЛ 10
ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ДОТРИМАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ НОРМ

10.1. Повторне ресурсоспоживання

10.2. Екологічна безпека та альтернативна енергетика

10.3. Маловідходні та безвідходні технології

10.4. Екологічні аспекти ощадливого виробництва
 


10.5. Екологічні складники в автоматизації технологічних процесів
 


 
 
РОЗДІЛ 11
ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ТА ЕКОДИЗАЙН
 
11.1. Екологічне маркування типу І в Україні та світі

11.2. Отримання права на застосування екологічного маркування І типу

11.3. Екологічне маркування типу ІІ

11.4. Інші екологічні знаки для непродовольчих товарів

11.5. Відповідальність за порушення вимог застосування екологічного маркування
 


11.6. Маркування товарів і обладнання із вмістом контрольованих речовин

11.7. Екодизайн енергоспоживчих продуктів
 


 

Людмила Хоміч, адвокат, спеціалізація – природоохоронне законодавство

Ірина Швець, начальник відділу екології, клімату та енергозбереження Покровської міської ради Донецької області

Тетяна Тевкун, експерт Інституту дослідження адаптації законодавства

Вікторія Сердюк, провідний інженер з охорони навколишнього природного середовища

Марина Тимошенко, еколог провідного підприємства в галузі харчової промисловості, головний експерт Експертного центру ГС «Професійна асоціація екологів України» (ПАЕУ)

Ганна Амбросова, промисловий еколог

Світлана Берзіна, заступник голови національного технічного комітету стандартизації ТК 82 "Охорона довкілля"

На сторінках у 2021 році:

 

Особливості взаємодії з Держекоінспекцією, методи захисту від штрафів і неправомірних дій контролерів, практика оскарження результатів перевірок

Організація та документальне оформлення екологічної служби на підприємстві. Навчання та оцінювання знань персоналу

Нормування видиків забруднювальних речовин в атмосферне повітря. Отримання дозволу на викиди, звітність

Загальне та спеціальне водокористування. Свердловина на підприємстві: дозвільні документи та обов’язкові платежі. Звітність про використання води

Алгоритм отримання спеціального дозволу на користування надрами, переоформлення, внесення змін. Припинення надрокористування

Особливості врегулювання питання відбору проб води, ґрунту та відходів для подальшого їх аналізу лабораторією

Приклади конкретних розрахунків екологічного податку. Порядок і строки подання звітності та сплати податку

Екологічний менеджмент на підприємстві: впровадження, оцінювання діяльності та поліпшення системи

Курс на екологічність у публічних закупівлях: застосування у технічних специфікаціях вимог до екохарактеристик закуповуваних товарів чи послуг

Екологічне маркування в Україні та світі, відповідальність за порушення вимог застосування екомаркування

 


Кожному передплатнику в подарунок:

1. Календар еколога-2021 із зазначенням граничних термінів подання податкових декларацій екологічного податку та з рентної плати, розрахунку із рентної плати за спеціальне використання води, а також останні дні сплати

2. Участь у вебінарі з провідними експертами видання у сфері екологічної безпеки

Придбати