Екологічна безпека підприємства

Професійне видання для еколога підприємства з доступом до електронної нормативної бази. Роз’яснення вимог екологічного законодавства. Алгоритми дій для вирішення робочих завдань. Зразки заповнення документації.

* З 16 по 26 квітня 2019 року оформіть передплату на акційне видання + оновлення та отримайте ТЕРМОСУМКУ У ПОДАРУНОК!
Ціна за мінімальний термін передплати 1200 грн
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 86320 (на рік), 86241 (на II півріччя)

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА – практичне видання, яке допоможе:

підготувати підприємство до екологічної перевірки
побудувати систему екологічного менеджменту та документообігу
провести інвентаризацію та паспортизацію відходів
забезпечити управління викидами в атмосферне повітря
організувати використання водних ресурсів та надр
скласти статистичну звітність та обчислити екоподаток
застосувати європейські екологічні стандарти на практиці

Тільки у нас!
Усе про поводження з відходами:

• детальні алгоритми підготовки та проведення інвентаризації відходів
практика визначення показника загального утворення відходів (Пзув)
• все про подання декларації про відходи

• алгоритми дій для отримання дозволу та ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
• практика складання і ведення паспортів місць видалення і зберігання відходів
• 50 зразків заповнення реєстрових ка
рт та практика їх складання
• зразок заповнення форми 1-ВТ для різних видів відходів
• особливості складання та ведення форм  №1 - відходи (річна) та екологічні витрати (річна)
• все про особливості поводження з окремими видами відходів
(люмінесцентні лампи, батарейки, шини, відходи тари (упаковки), засоби оргтехніки та ін.)


Цільова аудиторія:

інженери з охорони навколишнього природного середовища (екологи)
відповідальні за екологічну безпеку підприємства по сумісництву з охороною праці
керівники лабораторій підприємств
головні інженери, технічні директори та керівники підприємств


Передплата на рік включає:

базове видання (1200 сторінок практичної та актуальної інформації, 10 розділів)
6 тематичних оновлень із урахуванням змін у законодавстві
доступ до електронної нормативної бази:

- актуальні нормативно-правові акти
- 450 зразків документів
- директиви ЄС
- професійні стандарти та ДСТУ

гарантовані подарунки:
• календар еколога на 2019 рік
• плакат А2 формату «Використання водної свердловини: на допомогу екологу»
• наліпки на контейнери для сортування сміття
• плакат А2 формату «Виробничий контроль за викидами забруднювальних речовин в атмосферне повітря»
 


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність:
базове видання + 6 оновлень
Обсяг:
видання 1200 с., оновлення до 300 с.
Видається: з  2012 року

ГЛАВА 1
ПРАВОВЕ ПОЛЕ ФАХІВЦЯ З ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 
1.1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 
1.1.1. Загальні положення регулювання екологічних правовідносин
1.1.2. Положення Конституції України
1.1.3. Коротка характеристика кодексів
1.1.4. Основні положення законів
 
1.2. НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЄС)
 
1.2.1. Загальний перелік секторів наближення законодавства до права ЄС
1.2.2. Управління навколишнім середовищем та інтеграція екологічної політики в галузеві політики
1.2.3. Управління відходами та ресурсами
1.2.4. Якість атмосферного повітря
1.2.5. Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище
1.2.6. Охорона природи
1.2.7. Промислове забруднення і техногенні загрози
1.2.8. Зміни клімату й захист озонового шару
1.2.9. Генетично модифіковані організми
 
1.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
1.3.1. Загальні положення відповідальності
1.3.2. Адміністративна відповідальність
1.3.3. Кримінальна відповідальність
1.3.4. Цивільно-правова відповідальність
1.3.5. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність

 

ГЛАВА 2
ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД


2.1. ВИДИ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
 
2.1.1. Державний контроль
2.1.2. Виробничий екологічний контроль на підприємстві
2.1.3. Громадський контроль
 
2.2. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
 
2.2.1. Сутність і об'єкти оцінки впливу на довкілля
2.2.2. Категорії видів планової діяльності та об’єктів ОВД
2.2.3. Процедура оцінки впливу на довкілля
Визначення необхідності проведення ОВД
Направлення повідомлень про планову діяльність
Підготовка звіту з ОВД
Громадське обговорення звіту з ОВД
Отримання висновку з ОВД
Отримання рішення про провадження планової діяльності та врахування результатів ОВД
Післяпроектний моніторинг

2.2.4. Екологічні вимоги до об'єктів і споруд
 
2.3. ЕКОЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
2.3.1. Підстави для проведення перевірки
2.3.2. Види екологічних перевірок та інтервали їх проведення
2.3.3. Порядок проведення екологічних перевірок
2.3.4. Оформлення результатів перевірок
2.3.5. Права та обов'язки інспекторів і осіб, яких перевіряють
2.3.6. Аналіз змін до «Закону про екологічні перевірки» щодо лібералізації системи державного нагляду

 

ГЛАВА 3
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ


3.1. ОГЛЯД КЛЮЧОВИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ВИМОГ
3.2. ЯКИЙ ВИД СЛУЖБИ ВИБРАТИ?
 
3.2.1. Види екологічних служб за структурою
3.2.2. Екологічні служби за способом організації діяльності

3.3. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБИ
 
3.3.1. Наказ про створення служби
3.3.2. Положення про екологічну службу
3.3.3. Посадові інструкції

3.4. ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ ЕКОЛОГА

 

ГЛАВА 4
ДІЯЛЬНІСТЬ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ


4.1. ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
 
4.1.1. Загальні принципи системи правових заходів
4.1.2. Структурні положення державного регулювання
4.1.3. Вичерпний перелік нормативно-правових документів
 
4.2. НОРМУВАННЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
 
4.2.1. Загальні положення нормування викидів
4.2.2. Нормування викидів від стаціонарних джерел
4.2.3. Нормування викидів від пересувних джерел
4.2.4. Нормування викидів у зоні впливу шкідливих речовин
 
4.3. УПРАВЛІННЯ ВИКИДАМИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
 
4.3.1. Загальні положення управління викидами
4.3.2. Управління викидами від стаціонарних джерел
4.3.3. Управління викидами від пересувних джерел
4.3.4. Управління викидами у зоні впливу шкідливих речовин
 
4.4. ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА СТАН ПОВІТРЯ
 
4.4.1. Загальні положення оцінки впливу
4.4.2. Вимірювання та моніторинг на стаціонарних джерелах викидів
▪ Особливості відбору проб
▪ Моніторинг викидів
 
4.4.3. Моніторингові дослідження пересувних джерел викидів
▪ Склад вихлопних газів двигунів внутрішнього згорання
▪ Екологічні норми при сертифікації колісних ТЗ
▪ Контроль вмісту оксиду
▪ Характеристика засобів для вимірювання вмісту газу чи диму
 
4.4.4. Вимірювання та моніторинг шкідливих речовин у зоні впливу

4.4.5. Ідентифікація та розрахунок об'ємів викидів в атмосферне повітря
для сплати екологічного податку
▪ Визначення видів та обсягів забруднювальних речовин для розрахунку екоподатку
за здійснення викидів в атмосферу
▪ Визначення обсягів викидів стаціонарними джерелами
▪ Розрахунок податку у випадку перевищення лімітів, зазначених у дозволі на викиди
▪ Розподіл коштів екоподатку
▪ Порядок обчислення податку (приклади розрахунків)
 
4.5. ЗВІТНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
 
4.5.1. Загальні особливості складання та ведення звітності
4.5.2. Методологічне забезпечення складання звітності
4.5.3. Статистична звітність
4.5.4. Відомча звітність
 
4.6. ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН
 
4.6.1. Загальні умови щодо здійснення викидів
4.6.2. Дії суб'єкта для отримання дозволу
4.6.3. Умови, на яких здійснюється видача дозволу та строк його дії
4.6.4. Порядок видачі (отримання) дозволу
4.6.5. Рекомендації до інформації, яка може надаватися для отримання дозволу
4.6.6. Порядок узгодження змін у дозволі
Відповіді на запитання

4.7. УСТАНОВЛЕННЯ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ ПІДПРИЄМСТВА ТА КОРИГУВАННЯ ЇЇ РОЗМІРІВ
 
4.7.1. Особливості санітарно-захисної зони
4.7.2. Класифікація підприємств санітарно-захисної зони
4.7.3. Установлення розміру санітарно-захисної зони
4.7.4. Коригування розмірів санітарно-захисної зони
Відповіді на запитання

 

ГЛАВА 5
ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ


5.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ
 
5.1.1. Основні поняття водокористування
5.1.2. Нормування в галузі використання, охорони та відтворення вод
▪ Нормативи екологічної безпеки водокористування
▪ Екологічний норматив якості води водних об'єктів
▪ Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин
▪ Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти
▪ Технологічні нормативи використання води
 
5.1.3. Перелік органів виконавчої влади, що здійснюють регулювання
5.1.4. Види, права та обов'язки водокористувачів
 
5.2. ЗАГАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ
5.3. СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ
 
5.3.1. Основні положення спеціального водокористування
5.3.2. Отримання дозволу на користування
▪ Перелік документів на отримання дозволу
▪ Порядок видачі дозволу
▪ Продовження дозволу
▪ Строки користування
 
5.3.3. Користування на умовах оренди
5.3.4. Водокористування для питних і побутових потреб
5.3.5. Використання свердловин (підземних вод) для виробництва
Документація для користування свердловинами
Встановлення санітарної зони навколо свердловини
Відбір проб води
Облік видобутих підземних вод

▪ Умови консервації свердловини

 
5.4. ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ДЛЯ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ
 
5.4.1. Сільське та лісове господарство
5.4.2. Промислові та гідротехнічні потреби
5.4.3. Водний та повітряний транспорт
5.4.4. Рибне та мисливське господарство
5.4.5. Протипожежні потреби
 
5.5. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
 
5.5.1. Основні положення використання води
5.5.2. Особливості складання та подання звіту
5.5.3. Заповнення адресної частини звіту
5.5.4. Загальні положення щодо заповнення таблиць 1, 2 та 3 звіту
5.5.5. Заповнення таблиці 1 звіту
5.5.6. Заповнення таблиці 2 звіту
5.5.7. Заповнення таблиці 3 звіту
5.5.8. Особливості обліку окремих видів водокористування

 

ГЛАВА 6
БЕЗПЕЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ


6.1. ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
 
6.1.1. Підготовка до інвентаризації
6.1.2. Проведення інвентаризації
6.1.3. Закінчення інвентаризації
 
Відповіді на запитання
 
6.2. ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 
6.2.1. Визначення показника загального утворення відходів (Пзув)
6.2.2. Подання декларації про відходи
6.2.3. Отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
6.2.4. Отримання ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами
 
Відповіді на запитання
 
6.3. ПАСПОРТИЗАЦІЯ ВІДХОДІВ
 
6.3.1. Складання і ведення паспортів відходів
▪ Паспорт місць видалення відходів
▪ Паспорт місць зберігання відходів
 
6.3.2. Складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
 
Відповіді на запитання
 
6.4. ВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ТА СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ
 
6.4.1. Форма № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
6.4.2. Форма № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами»
6.4.3. Форма № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього
природного середовища та екологічні платежі»
 
Відповіді на запитання
 
6.5. ПОВОДЖЕННЯ З ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ВІДХОДІВ
 
6.5.1. Люмінесцентні лампи
6.5.2. Батарейки
6.5.3. Відходи тари (упаковки)
6.5.4. Засоби оргтехніки
6.5.5. Шини
6.5.6. Медичні відходи
Типова система поводження з відходами
Утилізація відходів залежно від категорій
Ліцензійні умови поводження з відходами
Особливості поводження з фармацевтичними відходами
Найчастіші порушення під час поводження з відходами

6.5.7. Поводження з побічними продуктами тваринного походження
▪ Категорії побічних продуктів тваринного походження
Відповідальність за порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження

 

ГЛАВА 7
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАДР


7.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДРОКОРИСТУВАННЯ
7.2. НАДАННЯ ГІРНИЧИХ ВІДВОДІВ
 
7.2.1. Порядок надання гірничих відводів (особливості)
7.2.2. Надання додаткових відводів, їх передача та переоформлення документів у разі зміни користувача
7.2.3. Умови користування надрами без надання гірничого відводу
7.2.4. Обов'язки підприємств і громадян, яким надано гірничий відвід
 
7.3. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯЯ АУКЦІОНУ

7.3.1. Умови та особливості надання спеціальних дозволів
7.3.2. Угода про умови користування надрами
7.3.3. Утворення комісії з питань надрокористування
7.3.4. Особливості надання дозволів
7.3.5. Встановлення терміну дії дозволу
7.3.6. Продовження терміну дії дозволу
7.3.7. Переоформлення дозволу
7.3.8. Внесення змін до дозволу
7.3.9. Отримання  дубліката дозволу
7.3.10. Зупинення та поновлення дії дозволу
 
7.4. ПРИДБАННЯ ДОЗВОЛУ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ НА АКУЦІОНІ
 
7.4.1. Організація аукціону
7.4.2. Вимоги до претендентів для участі в аукціоні
7.4.3. Відхилення заявок для участі
7.4.4. Проведення аукціону
7.4.5. Завершення аукціону
7.4.6. Результати аукціону
7.4.7. Розрахунки за аукціон
 
7.5. УСТАНОВЛЕННЯ КВОТ НА ВИДОБУТОК ОКРЕМИХ ВИДІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН
7.6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАДРОКОРИСТУВАЧІВ
7.7. ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО І ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ОБ'ЄКТІВ
7.8. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВЕДЕННЯМ РОБІТ ПО ГЕОЛОГІЧНОМУ ВИВЧЕННЮ НАДР,
      ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ
 
7.8.1. Порядок здійснення державного гірничого нагляду

 

ГЛАВА 8
СПЛАТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ


8.1. Платники податку
8.2. Об'єкти й база оподаткування
8.3. Ставки податку
8.4. Порядок обчислення податку
8.5. Порядок і строки подання звітності та сплати податку
8.6. Рекомендації щодо заповнення податкової декларації

 

ГЛАВА 9
СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ


9.1. ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ ISO 14000
 
9.1.1. Міжнародні стандарти серії ISO
9.1.2. Стандарти ISO, прийняті в Україні
 
9.2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТУ ISO 14000:2015
 
9.2.1. Характеристика ISO 14001:2004 і ISO 14001:2015
9.2.2. ISO 14001:2015 і навколишнє середовище
9.2.3. Особливості стандарту ISO 14001:2015

9.3. ПІДГОТОВКА ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ
 
9.3.1. Три найважливіші аспекти впровадження СЕМ
▪ Наявність ресурсів
▪ Підтримка та розвиток
▪ Інтегрування системи менеджменту

 
9.3.2. Дев’ять найважливіших кроків упровадження
Визначення сфери охоплення СЕМ (крок І)
Визначення відповідальності за управління СЕМ (крок ІІ
Набуття компетенції (крок ІІІ)
Установлення цілей упровадження СЕМ (крок IV)
Вибір консультанта (крок V)
Попередня екологічна оцінка ситуації (крок VI)
Прийняття рішення про впровадження СЕМ (крок VII)
Визначення команди з екологічного менеджменту (крок VIII)
Планування впровадження СЕМ (крок IX)

9.3.3. Рекомендований план упровадження СЕМ

9.4. УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 
9.4.1. Планування
▪ Ідентифікація екологічних аспектів
▪ Визначення вимог нормативно-правових актів щодо екологічних аспектів компанії
▪ Виявлення важливих екологічних аспектів
  Метод Парето
  Метод АВС
  Метод індексу важливості екологічного аспекту
  Метод експертних оцінок
  Метод МІ
▪ Установлення цільових і планових екологічних показників, критеріїв для оцінювання
екологічної ефективності
▪ Оцінювання екологічних ризиків

9.4.2. Підтримання та функціонування
▪ Розподіл функцій СЕМ
▪ Вимоги до процедури СЕМ
▪ Методи екологічного менеджменту
  Інформаційні методи
  Запобіжні методи
  Примусові методи

9.5. ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОЛІПШЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 
9.5.1. Вимоги до внутрішнього аудиту
9.5.2. Вимоги до споживчого аудиту
9.5.3. Вимоги до сертифікаційного аудиту
▪ Початок аудиту
▪ Проведення аудиту на місцях
▪ Вимоги до сертифікаційного органа
▪ Процес сертифікації
▪ Помилки в інформуванні про сертифікацію

9.5.4. Аналіз із боку керівництва

9.6. ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ
 
9.6.1. Екологічне маркування типу І
▪ Система екологічної сертифікації та маркування
▪ Українське екологічне маркування
▪ Отримання сертифіката

9.6.2. Екологічне маркування типу ІІ
▪ Спеціальні знаки

9.6.3. Екологічні знаки на упаковках товарів

 

ГЛАВА 10
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ (ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ)


10.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕСУРСІВ
10.2. ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ

10.2.1. Енергетичний потенціал, переваги та недоліки біомаси
▪ Енергетичний потенціал
▪ Переваги та недоліки

10.2.2. Джерела біомаси та їх особливості
▪ Деревні відходи
  Відходи, що утворюються в процесі проріджування лісових плантацій
  Відходи, що залишаються після оброблення деревини
▪ Відходи сільського господарства
  Відходи рослинних культур
  Відходи тваринництва у вигляді гною
  Промислові відходи

10.2.3. Методи отримання енергії з біомаси
▪ Пряме спалювання
  Умови ефективного спалювання
  Проблемний момент безпосереднього спалювання
  Пристрої для спалювання
▪ Термохімічне перетворення
  Піроліз
  Газифікація
▪ Біологічне перетворення
  Анаеробне зброджування
  Ферментація

10.2.4. Рекомендації щодо використання біомаси

10.3. МАЛОВІДХОДНІ ТА БЕЗВІДХОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ

10.3.1. Принципи безвідходних технологій
10.3.2. Напрями безвідходного виробництва
10.3.3. Критерії безвідходності виробництва
10.3.4. Кількісні показники оцінки безвідходності

Тевкун Тетяна, експерт Інституту дослідження адаптації законодавства

Франджолі Діана, керівник екологічної служби, головний спеціаліст з охорони навколишнього середовища ТОВ з ІІ «Трансінвестсервіс» і групи терміналів ТІС

Швець Ірина, менеджер з розвитку системи екологічного менеджменту «Corum Group», провідний аудитор системи екологічного менеджменту ISO 14001:2015

Шупрова Ольга, голова Харківської обласної організації Українського товариства охорони природи

Амбросова Анна, консультант з питань енергозбереження та енергоефективності ТОВ «Кереміда»

Лазненко Дмитро, кандидат технічних наук, доцент, керівник Центру прикладних екологічних досліджень Сумського державного університету

 Читайте на сторінках у 2019 році:

• нововведення у законодавстві, екологічних перевірках, сплаті екоподатку в 2019 році
роз'яснення до рамкового закону про відходи від провідних експертів
проведення оцінки впливу на довкілля + коментарі досвідчених фахівців
контроль ведення екологічної документації: інспекційний та інструментальний
установлення санітарно-захисної зони та коригування її розмірів
експлуатація та розробка паспортів газоочисних установок
отримання електричної енергії з відновлюваних джерел
геліогенерація для збільшення прибутку підприємства
екологічний податок на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря
внутрішні перевірки з питань екології
провадження діяльності з прекурсорами
• розрахунок індивідуальних технологічних нормативів водокористування
проектування об’єктів водовідведення
• державні екозакупівлі
вентиляційні установки на підприємстві
особливості проведення державної експертизи з енергозбереження
• виробничий екологічний моніторинг

Більше про поводження з відходами на підприємстві:
алгоритм визначення відходів на підприємстві, організація їх обліку
упровадження сортування відходів на підприємстві
моніторинг місць утворення відходів + нові зразки карт ОУВ для різних типів відходів
особливості укладання договорів з організаціями на утилізацію відходів
оформлення документів на передачу відходів суб’єктам господарювання
розроблення документації про роздільний збір твердих побутових відходів
інноваційні технології в поводженні з відходами
утилізація електротехнічного обладнання
поводження з відходами агропромислового комплексу


Кожному передплатнику гарантовані подарунки:
• календар еколога на 2019 рік
• плакат А2 формату «Використання водної свердловини: на допомогу екологу»
• наліпки на контейнери для сортування сміття
• плакат А2 формату «Виробничий контроль за викидами забруднювальних речовин в атмосферне повітря»