Екологічна безпека підприємства

Професійне видання для еколога підприємства з доступом до електронної нормативної бази. Роз’яснення вимог екологічного законодавства. Алгоритми дій для вирішення робочих завдань. Зразки заповнення документації

Ціна за мінімальний термін передплати 1700 грн
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 86320 (на рік), 86241 (на II півріччя)

 

Екологічна безпека підприємства – практичне видання, покликане допомогти екологу:
 

 • підготувати підприємство до перевірки Держекоінспекції;
   
 • організувати та документально оформити екологічну службу на підприємстві;
   
 • отримати необхідні дозволи: на викиди в атмосферне повітря, на спеціальне водокористування, на користування надрами;
   
 • забезпечити технічну експлуатацію та розробити паспорти газоочисних установок;
   
 • правильно встановити санітарно-захисну зону;
   
 • підготувати звітність про використання води;
   
 • провести інвентаризацію відходів;
   
 • скласти та вести паспорти місць видалення та зберігання відходів;
   
 • правильно заповнити та подати декларацію екоподатку;
   
 • впровадити систему екологічного менеджменту на підприємстві;
   
 • забезпечити правильне екологічне маркування продукції.

 

Ексклюзивні матеріали:

 • Приклади розрахунків екоподатку:
  - за викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
  - за скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні об'єкти;
  - за розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах.
   
 • Все про впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві

 

+ Повний пакет екологічної документації в електронному форматі:

 • для малого, середнього та великого бізнесу
   


Передплата на рік включає:

 • базове видання
   
 • 4 тематичні оновлення з урахуванням змін у законодавстві
   
 • доступ до електронної нормативної бази:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - 400 зразків документів
  - 100 заповнених реєстрових карт ОУВ
   


Кожному передплатнику в подарунок:

1. Календар еколога-2020 із зазначенням граничних термінів подання податкових декларацій екологічного податку та з рентної плати, розрахунку із рентної плати за спеціальне використання води, а також останні дні сплати

2. Плакат А2 формату «Раціональне використання водних ресурсів на підприємстві»

 Цільова аудиторія:

 • інженери з охорони навколишнього середовища (екологи)
 • відповідальні за екологічну безпеку підприємства по сумісництву з охороною праці
 • керівники лабораторій підприємств
 • головні інженери, технічні директори та керівники підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 6 оновлень
Обсяг: видання на 950 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2012 року

РОЗДІЛ 1
ПРАВОВЕ ПОЛЕ ФАХІВЦЯ З ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

1.1. Основні положення екологічного законодавства

1.2. Норми законодавства Європейського Союзу

1.3. Відповідальність за екологічні правопорушення

1.4. Судова практика розгляду екологічних справ
 

 

РОЗДІЛ 2
ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД

 
2.1. Види екологічного контролю
 
2.2. Сутність і суб'єкти оцінки впливу на довкілля
 
2.3. Планована діяльність, що передбачає оцінку впливу на довкілля
 
2.4. Процедура оцінки впливу на довкілля
 


2.5. Екологічні вимоги до проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд і об’єктів
 

 
2.6. Підстави для здійснення перевірок
 
2.7. Види перевірок та інтервали їх проведення
 
2.8. Інструментально-лабораторний контроль
 
2.9. Оформлення результатів перевірки
 
2.10. Пакет документів, який слід надавати інспектору Держекоінспекції
 
2.11. Консультативна підтримка суб’єктів господарювання

Запитання - відповіді
 


 
РОЗДІЛ 3
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Огляд ключових законодавчих вимог

3.2. Який вид служби вибрати?

3.3. Документальне оформлення служби

3.4. Загальний перелік документації еколога
 


3.5. Підвищення екологічної свідомості працівників шляхом їхнього навчання і оцінювання знань
 

3.6. Система мотивації та стимулювання персоналу
 
 
 
РОЗДІЛ 4
ДІЯЛЬНІСТЬ З ОХОРОНИ ПОВІТРЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Основи правових заходів з охорони атмосферного повітря
 
4.2. Нормування викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря
 

4.3. Управління викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 

4.4. Технічна експлуатація та розроблення паспортів газоочисних установок
 

4.5. Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан повітря
 


4.6. Звітність у сфері охорони атмосферного повітря

4.7. Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

4.8. Установлення санітарно-захисної зони підприємства та коригування її розмірів

Запитання - відповіді 
РОЗДІЛ 5
ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
 

5.1. Основні поняття водокористування та нормування в галузі

5.2. Загальне водокористування

5.3. Отримання дозволу на спеціальне водокористування

5.4. Спеціальне водокористування на умовах оренди

5.5. Водокористування для питних і побутових потреб

5.6. Життєвий цикл водної свердловини: від буріння до ліквідації

5.7. Особливості користування водними об’єктами для різних галузей економіки

5.8. Звітність про використання води

5.9. Особливості обліку окремих видів водокористування

Запитання - відповіді


 

РОЗДІЛ 6
БЕЗПЕЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

6.1. Алгоритм підготовки та проведення інвентаризації

6.2. Отримання документів дозвільного характеру у сфері поводження з відходами

6.3. Ліцензування небезпечних відходів

6.4. Паспортизація місць видалення та тимчасового зберігання відходів

6.5. Ведення первинного обліку та статистичної звітності

6.6. Декларування відходів

6.7. Моніторинг місць утворення, зберігання та видалення відходів

6.8. Поводження з відпрацьованими люмінесцентними лампами

6.9. Особливості утилізації батарейок

6.10. Відходи тари (упаковки)

6.11. Утилізація засобів оргтехніки

6.12. Утилізація відпрацьованих шин

6.13. Поводження з відпрацьованими моторними, трансмісійними маслами та мастилами

6.14. Поводження з побічними продуктами тваринного походження

6.15. Медичні відходи6.16. Поводження з харчовими відходами
 

Запитання - відповіді
 


 
РОЗДІЛ 7
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАДР
 

7.1. Нормативно-правові засади надрокористування

7.2. Порядок проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами

7.3. Спеціальний дозвіл на користування надрами

7.4. Гірничий відвід

7.5. Продовження строку дії дозволу

7.6. Переоформлення дозволу

7.7. Внесення змін до дозволу

7.8. Дублікат дозволу

7.9. Зупинення дії дозволу

7.10. Припинення надрокористування

7.11. Права й обов'язки користувачів надр

7.12. Охорона надр

7.13. Державний контроль і нагляд за веденням робіт із геологічного вивчення надр, їх використанням і охороною

7.14. Відповідальність за порушення законодавства про надра


 
 
РОЗДІЛ 8
СПЛАТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ
 
8.1. Платники податку

8.2. Об’єкти й база оподаткування

8.3. Ставки податку

8.4. Порядок обчислення податку

8.5. Порядок і строки подання звітності та сплати податку

8.6. Рекомендації щодо заповнення податкової декларації

8.7. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства
 
 
 
РОЗДІЛ 9
СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 

9.1. Серія ISO 14000: повний перелік та стандарти, прийняті в Україні як національні

9.2. Структура та характеристика стандарту ISO 14001:2015

9.3. Підготовка до впровадження системи екоменеджменту

9.4. Упровадження системи екологічного менеджменту

9.5. Оцінювання діяльності та поліпшення системи екологічного менеджменту

9.6. Шість кроків для забезпечення екологічної відповідальності за вироблену продукцію у контексті її життєвого циклу

Запитання - відповіді


 
 
РОЗДІЛ 10
ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ДОТРИМАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ НОРМ

10.1. Повторне ресурсо споживання
 

10.2. Альтернативна енергетика

10.3. Маловідходні та безвідходні технології


10.4. Автоматизація технологічних процесів

10.5. Ощадливе виробництво. Система 5S


 
 
РОЗДІЛ 11
ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ТА ЕКОДИЗАЙН
 
11.1. Екологічне маркування типу І в Україні та світі

11.2. Отримання права на застосування екологічного маркування І типу
 

11.3. Екологічне маркування типу ІІ

11.4. Інші екологічні знаки для непродовольчих товарів

11.5. Відповідальність за порушення вимог застосування екологічного маркування


11.6. Маркування товарів і обладнання із вмістом контрольованих речовин

11.7. Екодизайн енергоспоживаючих продуктів


 

Людмила Хоміч, адвокат, спеціалізація – природоохоронне законодавство

Ірина Швець, начальник відділу екології, клімату та енергозбереження Покровської міської ради Донецької області

Тетяна Тевкун, експерт Інституту дослідження адаптації законодавства

Вікторія Сердюк, провідний інженер з охорони навколишнього природного середовища

Марина Тимошенко, еколог провідного підприємства в галузі харчової промисловості, головний експерт Експертного центру ГС «Професійна асоціація екологів України» (ПАЕУ)

Ганна Амбросова, промисловий еколог

Читайте у 2020 році:

 

Перевірки Держекоінспекції: який пакет документів слід надавати інспектору

Оцінка впливу на довкілля: процедура, звіт, громадське обговорення та відповідальність

Як отримати ліцензію на користування надрами: покроковий алгоритм і супровідна документація

Життєвий цикл водної свердловини: від буріння до ліквідації. Ризики у випадку порушень водокористування

Моніторинг місць утворення відходів. Транспортування та методи утилізації харчових відходів

Підвищення екологічної свідомості працівників шляхом їхнього навчання і оцінювання знань

Екологічна сертифікація та маркування товарів та послуг. Екодизайн енергоспоживчих продуктів

 


Кожному передплатнику в подарунок:

1. Календар еколога—2020 із зазначенням граничних термінів подання податкових декларацій екологічного податку та з рентної плати, розрахунку із рентної плати за спеціальне використання води, а також останні дні сплати

2. Плакат А2 формату «Раціональне використання водних ресурсів на підприємстві»