Довідник головного інженера проекту

Роз'яснення змін ДБН. Усе про розробку та експертизу проектно-кошторисної документації зі зразками заповнення. Підготовка робочої документації.
Ціна за мінімальний термін передплати 1700 грн
Опис
Зміст

Передплатний індекс: 76083

 

На сторінках «Довідника головного інженера проекту»:
 

 • роз’яснення змін у державних будівельних нормах;
   
 • вимоги до складу проектної документації;
   
 • розподіл відповідальності та посадові обов'язки головного інженера проекту;
   
 • порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва;
   
 • розподіл функцій і відповідальності в системі «забудовник-проектувальник-замовник»;
   
 • роль і функції генерального проектувальника, його місце в будівельному процесі;
   
 • субпідрядники: критерії вибору, контроль сроків виконання робіт, відповідальність;
   
 • повноваження органів архітектурно-будівельного контролю у процесі перевірки будівельного майданчика;
   
 • вимоги до вихідних даних на проектування будівництва, реконструкції та капітального ремонту;
   
 • договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт;
   
 • підготовка завдання на проектування;
   
 • генеральний план та інша містобудівна документація;
   
 • особливості проектування та інженерних вишукувань для окремих об’єктів;
   
 • схема земельної ділянки під будівництво;
   
 • кошторисна справа у проектуванні і будівництві;
   
 • порядок проведення експертизи проектної документації;
   
 • вимоги до розробки і оформлення проекту;
   
 • розробка робочої документації та внесення змін.

 

ЕКСКЛЮЗИВ! Все про підготовку проектної документації:

 • Якість і вартість проекту з позиції забудовника, інвестора, генерального проектувальника
   
 • Типові взаємозв'язки всіх учасників будівництва, мінімізація зриву строків будівництва
   
 • Умови підключення об'єкта капітального будівництва до мереж
   
 • Розробка складу проектної документації для лінійних об'єктів
   
 • Застосування типових проектних рішень
   
 • Склад, зміст і порядок розробки проекту організації будівництва (ПОБ)
   
 • Проект організації робіт зі знесення або демонтажу
   
 • Розробка та узгодження змін проектної та робочої документації
   
 • Аналіз помилок, які допускаються на етапі проектування
   
 • Захист авторських прав на проектну документацію
   
 • Складання графіку розробки проектної і кошторисної документації
   
 • Типові проекти та проекти (проектні рішення) повторного використання

 Передплата на рік включає:

 • базове видання на 500 сторінок (у паперовій версії)
   
 • періодичні оновлення з урахуванням змін у законодавстві (у паперовій версії)
   
 • доступ до електронної бази:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - зразки заповнення проектної документації
  - професійні стандарти, ДБН, ДСТУ

 Цільова аудиторія:

 • головні інженери проекту, технічні диретори
 • інженери з проектно-кошторисної роботи
 • головні будівельники, інженери з нагляду за будівництвом
 • інженери-проектувальники
 • начальники відділів капітального будівництва


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + оновлення
Обсяг: видання на 500 с.
Видається: з 2020 року

ГЛАВА 1
НОРМАТИВНА БАЗА

1.1. Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд

1.2. Державні будівельні норми

1.3. Вимоги до складу проектної документації

1.4. Саморегулювання і будівельний ринок

1.5. Закони України «Про основи містобудування» та «Про регулювання містобудівної діяльності» та підзаконні нормативно-правові акти
 

ГЛАВА 2
ГІП ЯК ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА

2.1. Головний інженер проекту: розподіл відповідальності та посадові обов'язки
 
2.2. Авторський нагляд
 
2.3. Питання трудового законодавства

2.4. Розподіл функцій і відповідальності в системі «забудовник - проектувальник - замовник»

2.5. Роль і функції генерального проектувальника, його місце в будівельному процесі

2.6. Відповідальність за порушення законодавства про містобудівну діяльність

2.7. Порядок відшкодування шкоди

2.8. Субпідрядники: критерії вибору, контроль строків виконання робіт, відповідальність, взаємодія з генпідрядником

2.9. Повноваження органів архітектурно-будівельного контролю у процесі перевірки будівельного майданчика: порядок дій

2.10. Повноваження органів державної влади у сфері містобудівної діяльності

 
ГЛАВА 3
ПЕРЕДПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

3.1. Технічне завдання для інженерних вишукувань
 
3.2. Вимоги до вихідних даних на проектування будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
 
3.3. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
 
3.4. Взаємодія із забудовником
 
3.5. Підготовка завдання на проектування

3.6. Генеральний план та інша містобудівна документація

3.7. Особливості проектування та інженерних вишукувань для окремих об’єктів
 
3.8. Схема земельної ділянки під будівництво


ГЛАВА 4
ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

4.1. Якість і вартість проекту з позиції забудовника, інвестора, генерального проектувальника
 
4.2. Типові взаємозв'язки всіх учасників будівництва, мінімізація зриву строків будівництва
 
4.3. Умови підключення об'єкта капітального будівництва до мереж
 
4.4. Розробка складу проектної документації для лінійних об'єктів

4.5. Застосування типових проектних рішень
 
4.6. Склад, зміст і порядок розробки проекту організації будівництва (ПОБ)

4.7. Проект організації робіт зі знесення або демонтажу
 
4.8. Розробка та узгодження змін проектної та робочої документації

4.9. Аналіз помилок, які допускаються на етапі проектування

4.10. Захист авторських прав на проектну документацію

4.11. Складання графіку розробки проектної і кошторисної документації

4.12. Типові проекти та проекти (проектні рішення) повторного використання


ГЛАВА 5
КОШТОРИСНА СПРАВА У ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ

5.1. Визначення вартості проектних робіт
 
5.2. Визначення вартості будівництва

5.3. Порядок перевірки обґрунтованості заявленої вартості будівництва

5.4. Перевірка і аналіз кошторисних розрахунків

5.5. Особливості складання локальних та об’єктових кошторисних розрахунків

5.6. Визначення кошторисної вартості пусконалагоджувальних робіт

5.7. Аналіз помилок, які допускаються у процесі складання кошторисів

5.8. Експертиза кошторисної частини проектної документації

 
ГЛАВА 6
ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

6.1. Вибір експертної організації
 
6.2. Передача проектної документації експертній організації для проведення експертизи

6.3. Випадки обов’язкового проведення експертизи проектної документації

6.4. Висновок експертизи: результати, підстави і порядок оскарження

6.5. Коригування проекту

 
ГЛАВА 7
ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ Й ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ

7.1. Склад проекту для окремих об’єктів будівництва
 
7.2. Вимоги до текстових і графічних документів

7.3. Перелік чинних ДБН

7.4. Підписання проектної документації. Використання електронного підпису

 
ГЛАВА 8
РОЗРОБКА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

8.1. Комплектність робочої документації
 
8.2. Вимоги до основного комплекту робочих креслень

8.3. Внесення змін до робочої документації