Видання

Довідник головного енергетика

Практичне професійне видання для організації роботи служби головного енергетика, безпечної експлуатації і модернізації енергообладнання, впровадження енергоефективних заходів на підприємстві.

Безперечні переваги:
1) Професійні поради підкріплені посиланнями на законодавство
2) Алгоритми дій енергетика у різних ситуаціях
3) Видання у друкованому вигляді, зразки документів - у електронному
4) Доступ до актуальної нормативно-правової бази
Ціна за мінімальний термін передплати 999 грн
Придбати
Погортати видання
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 86668 (на рік), 86609 (на II півріччя)

ДОВІДНИК ГОЛОВНОГО ЕНЕРГЕТИКА – практичне видання, яке допоможе:

отримати роз'яснення нових вимог енергетичного законодавства
організувати роботу та документообіг відповідального за енергогосподарство
здійснити безпечну експлуатацію енергетичного обладнання
налагодити взаємодію з енергопостачальними організаціями
провести закупівлю та заміну енергетичного обладнання
організувати використання біомаси та обрати котельне обладнання
розробити енергетичний паспорт підприємства та провести енергоаудит

Тільки у нас!

• приклади розрахунків витрат ПЕР, палива електро- і теплоенергії за формулами
• практика використання сонячних батарей та вітроенергетичних установок на підприємстві

Цільова аудиторія:

головні енергетики, головні інженери та технічні директори
відповідальні за експлуатацію енергетичного обладнання
фахівці, які планують впроваджувати енергоефективні заходи та технології на підприємстві

Передплата на рік включає:

базове видання (1100 сторінок практичної та актуальної інформації, 7 розділів)
3 тематичних оновлення із урахуванням змін у законодавстві
доступ до електронної нормативної бази:

- актуальні нормативно-правові акти
- 450 зразків документів
- професійні стандарти та ДСТУ

Вихідні данні:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 3 оновлення
Обсяг: видання 1100 с., оновлення до 300 с.
Видається з 2015 року

РОЗДІЛ 1
​ПРАВОВЕ ПОЛЕ ФАХІВЦЯ З ЕНЕРГЕТИКИ

1.1. ЕНЕРГЕТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
     1.1.1. Електроенергетика
                  ▪ Загальні положення
                   ▪ Ліцензування діяльності
                   ▪ Охорона навколишнього природного середовища
                   ▪ Особливості умов праці в електроенергетиці
                   ▪ Встановлення «зеленого» тарифу
     1.1.2. Теплоенергетика
                  ▪ Загальні положення
                   ▪ Ліцензування діяльності та основні принципи господарювання
                   ▪ Охорона навколишнього природного середовища
                   ▪ Особливості умов праці у сфері теплопостачання
     1.1.3. Альтернативна/нетрадиційна енергетика
                   ▪ Альтернативні джерела енергії
                   ▪ Альтернативні види палива
     1.1.4. Енергозбереження

1.2. МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
     1.2.1. Регулювання відносин в галузі енергетики в ЄС
                  ▪ Історичні відомості
                   ▪ Атомна енергетика та вугільна галузь
                   ▪ Нафтова галузь
                   ▪ Енергетичний сектор
                   ▪ Газовий сектор
     1.2.2. Договір до Енергетичної хартії
     1.2.3. Міжнародні організації
                   ▪ Організація Об’єднаних Націй (ООН)
                   ▪ Міжнародні енергетичні організації
​      1.2.4. Міжнародні зобов’язання України в енергетичній сфері

1.3. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
​     1.3.1. Права споживачів та постачальників

                   ▪ Електрична енергія
                   ▪ Теплова енергія
                   ▪ Питне водопостачання
     ​ 1.3.2. Обов’язки споживачів енергії
                   ▪ Електроенергія
                   ▪ Теплова енергія
                   ▪ Питне водопостачання
     1.3.3. Відповідальність та штрафні санкції
                   ▪ Електроенергетика
                   ▪ Теплоенергетика
                   ▪ Питне водопостачання

РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОБОТА СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ЕНЕРГЕТИКА


2.1. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ЕНЕРГЕТИКА

2.2. РОБОТА СЛУЖБИ ЕНЕРГЕТИКА
     2.2.1. Система енергетичного господарства
     2.2.2. Енергетичний баланс підприємства
     2.2.3. Питома норма витрат енергії та палива
     2.2.4. Регулювання та особливості роботи служби
     2.2.5. Відповідальність відділу головного енергетика

2.3. ВИМОГИ ДО ПОСАДИ ГОЛОВНОГО ЕНЕРГЕТИКА
     2.3.1. Загальні положення
     2.3.2. Особливості посади головного енергетика

                   ▪ Посадові обов’язки
                   ▪ Кваліфікаційні вимоги
                   ▪ Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
                   ▪ Права головного енергетика
                   ▪ Відповідальність головного енергетика
     2.3.3. Документація відповідального за електрогосподарство

2.4. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ: НАВЧАННЯ, АТЕСТАЦІЯ
     2.4.1. Обслуговування електроустановок
                   ▪ Вимоги до працівників
                   ▪ Оперативне обслуговування
     2.4.2. Теплові установки та мережі
                   ▪ Охорона праці
                   ▪ Оперативне керування

РОЗДІЛ 3
БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

3.1. ОСНОВНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
     3.1.1. Безпечна експлуатація електроустановок
                   ▪ Загальні вимоги безпеки
                   ▪ Вимоги до працівників
     3.1.2. Безпечна експлуатація систем газопостачання, тепломеханічного обладнання електростанцій,
                теплових  мереж і тепловикористовувальних установок

3.2. ОПЕРАТИВНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕНЕРГООБЛАДНАННЯ
     3.2.1. Обслуговування електроустановок
                   ▪ Загальні вимоги до оперативних працівників
                   ▪ Умови огляду електроустановок
                   ▪ Заходи безпеки під час виконання робіт
                   ▪ Засоби безчного виконання робіт
     3.2.1. Робота аварійно-диспетчерських служб підприємств, що експлуатують системи газопостачання
                   ▪ Загальні вимоги до аварійно-диспетчерських служб (АДС)
                   ▪ Організаційні вимоги до роботи АДС
                   ▪ Процес ліквідації аварій
                   ▪ Роботи по закінченню ліквідацій
     3.2.3. Оперативне керування тепловими установками та мережами
                   ▪ Структура і форми оперативного керування
                   ▪ Вимоги до персоналу
                   ▪ Узагальнений перелік документації з оперативного керування
                   ▪ Особливості відновлення роботи. Ліквідація аварійного стану
                   ▪ Протиаварійні заходи

РОЗДІЛ 4
ВЗАЄМОДІЯ З ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ


4.1. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ З ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
     4.1.1. Електропостачання
     4.1.2. Теплопостачання

4.2. ТЕХНІЧНЕ ПРИЄДНАННЯ СПОЖИВАЧІВ ЕНЕРГІЇ
     4.2.1. Підключення до мереж електропередавальної організації
                   ▪ Пошук інформації
                   ▪ Отримання технічних умов
                   ▪ Розробка проекту електропостачання
                   ▪ Отримання технічного рішення
                   ▪ Одержання «Акта виконання технічних умов» та «Акта розмежування балансової належності»
                   ▪ Обстеження приєднання до мереж електроенергії
                   ▪ Підготовка інших документів
                   ▪ Укладення договору
     4.2.2. Теплова енергія

4.3. СИСТЕМА ОБЛІКУ ЕНЕРГІЇ
     4.3.1. Електроенергія
     4.3.2. Теплоспоживання

4.4. РЕЖИМИ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГІЇ
     4.4.1. Електрична енергія (навантаження і потужності)
     4.4.2. Теплова енергія (припинення та обмеження права)

4.5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КІЛЬКОСТІ ТА ЯКОСТІ ЕНЕРГІЇ
     4.5.1. Електроенергія
                   ▪ Визначення технологічних втрат електроенергії
                   ▪ Відшкодування у випадку невідповідності параметрів
     4.5.2. Теплова енергія

4.6. РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГІЮ
     4.6.1. Електроенергія
                   ▪ Розрахунки споживача
                   ▪ Контроль та оплата реактивної потужності (електроенергії)
4.6.2. Теплова енергія

4.7. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКА
     4.7.1. Електроенергія
     4.7.2. Теплоенергія

4.8. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПОЖИВАЧА
     4.8.1. Електроенергія
      4.8.2. Теплова енергія


РОЗДІЛ 5
ВЗАЄМОДІЯ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ЕНЕРГООБЛАДНАННЯ


5.1. СИСТЕМА ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГООБЛАДНАННЯ

5.2. ПРОЦЕДУРА ЗАМІНИ ОБЛАДНАННЯ (практичний підхід)
     5.2.1. Техніко-економічне обґрунтування
                   ▪ Заміна та модернізація комплекту електрообладнання на підйомній машині
                   ▪  Заміна та модернізація комплекту електрообладнання
     5.2.2. Технічне завдання
                   ▪ Придбання комплектного тиристорного перетворювача двох скіпового підйому
                   ▪ Поставка перетворювача для живлення ланцюга збудження двигуна підйомної машини
     5.2.3. Технічний опис
                   ▪ Високовольтний перетворювач частоти
     5.2.4. Тендерні вимоги
     5.2.5. Договір

РОЗДІЛ 6
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ОРГАНАМИ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ


6.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ
     6.1.1. Основні положення
     6.1.2. Види перевірок та їх тривалість
     6.1.3. Підстави для перевірок
     6.1.4. Загальний перелік органів, що здійснюють перевірки та предмети контролю

6.2. АЛГОРИТМ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕВІРОК

6.3. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРОК

6.4. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРОК РІЗНИХ СУБ’ЄКТІВ
     6.4.1. Електроенергетика і теплопостачання
                    ▪ Напрямки діяльності та зобов’язання Держенергонагляду
                    ▪ Критерії розподілу суб’єктів
                    ▪ Встановлення ступеня ризику
                    ▪ Визначення періодичності перевірок
                    ▪ Питання, які перевіряються
                    ▪ Графік перевірок

РОЗДІЛ 7
МЕТОДИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ


7.1. ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
     7.1.1. Пасивне використання сонячної енергії
                    ▪ Проектування будівель з урахуванням ландшафту і дерев
                    ▪ Вибір будівельних матеріалів
     7.2.2. Активне використання сонячної енергії
                    ▪ Фотоелектричні елементи
                    ▪ Сонячні колектори
                    ▪ Сонячні печі
                    ▪ Сонячні системи гарячого водопостачання

7.2. ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ
     7.2.1. Енергетичний потенціал, переваги та недоліки біомаси
                    ▪ Енергетичний потенціал
                    ▪ Переваги та недоліки
     7.2.2. Джерела біомаси та іх особливості
                    ▪ Деревні відходи
                    ▪ Відходи сільського господарства
                    ▪ Швидкорослі рослини
     7.2.3. Методи отримання енергії з біомаси
                    ▪ Пряме спалювання
                    ▪ Умови ефективного спалювання
                    ▪ Термохімічне перетворення
                    ▪ Біологічне перетворення
     7.2.4. Зразки технологій
                    ▪ Котли, що спалюють деревину
                    ▪ Котли, що працюють на соломі
                    ▪ Малі біогазові установки
     7.2.5. Рекомендації щодо використання біомаси

7.3. ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ВІТРУ
     7.3.1. Загальні вимоги під час побудови ВЕУ
     7.3.2. Особливості застосування технологій ВЕУ

                    ▪ Підйом води
                    ▪ Іригація та телекомунікації
                    ▪ Зарядка акумуляторів
                    ▪ Збереження тепла (нагрівання води)
     7.3.3. Типи сучасних ВЕУ
                    ▪ ВЕУ за віссю обертання
                    ▪ ВЕУ за способом взаємодії з вітром
                    ▪ ВЕУ за розміром і виробленням енергії
     7.3.4. Характеристика основних компонентів ВЕУ
     7.3.5. Особливості монтажу ВЕУ

                    ▪ Загальні положення
                    ▪ Вибір регулятора
                    ▪ Вибір акумулятора
     7.3.6. Загальні принципи застосування різних ВЕУ
                    ▪ Великі вітротурбіни
                    ▪ Офшорні ВЕС, або ВЕС морського базування
                    ▪ Малі вітротурбіни
                    ▪ Комбіновані системи "вітер-сонце"
     7.3.7. Рекомендації для користувачів
                    ▪ Загальні рекомендації
                    ▪ Особливості вибору території
                    ▪ Визначення відстані між перешкодами і ВЕУ
                    ▪ Урахування нерівності ландшафту
                    ▪ Урахування висоти перешкод
                    ▪ Ефект сліду від турбіни
                    ▪ Турбулентність
                    ▪ Визначення вітрового потенціалу

7.4. СТАНДАРТИЗАЦІЯ У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

7.5. ПОЛІТИКА ЕНЕРГОЗБЕРЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
     7.5.1. Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР)
                    ▪ Класифікація норм
                    ▪ Загальні вимоги до нормування витрат ПЕР
                    ▪ Основні етапи визначення норм питомих витрат ПЕР
                    ▪ Коригування встановлених норм питомих витрат
                    ▪ Розрахунок витрат ПЕР на технологічні потреба за формулами
                    ▪ Нормування витрат ПЕР на допоміжні потреби
     7.5.2. Нормування витрат електроенергії за формулами
                    ▪ Освітлення
                    ▪ Вентиляція та опалення
                    ▪ Водозабезпечення та каналізація
                    ▪ Втрати електроенергії в електричних мережах і трансформаторах
     7.5.3. Нормування витрат теплової енергії за формулами
                    ▪ Обігрів будівель
                    ▪ Гаряче водопостачання
                    ▪ Компенсація втрат теплової енергії при транспортуванні теплоносії
     7.5.4. Нормування витрат палива за формулами
                    ▪ Виробництво теплової енергії
                    ▪ Робота машин і механізмів
     7.5.5. Підвищення енергоефективності підприємства
                    ▪ Програма підвищення енергоефективності
                    ▪ Енергетичний паспорт підприємства
                    ▪ Методика розрахунку заходів щодо енергозбереження

7.6. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ
     7.6.1. Мета, завдання, види та об’єкти ЕА
     7.6.2. Основні етапи енергетичного аудиту

                    ▪ Переддоговірний етап
                    ▪ Організаційно-підготовчий етап
                    ▪ Етап збирання інформації
                    ▪ Етап оброблення та аналізу інформації
                    ▪ Етап розроблення рекомендацій щодо впровадження енергоощадних заходів
                    ▪ Етап складання звіту та висновків ЕА
                    ▪ Презентація результатів проведення ЕА
     7.6.3. Рекомендації щодо проведення енергетичного аудиту типових об’єктів
                    ▪ Системи енергетичного забезпечення об’єкта,  що споживає ПЕР

ІВАНОВ Денис Петрович
енергетик Виробничої фірми «ЕКО»

ІВАНОЧКО Богдан Васильович,
інженер-електрик ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ»

КОРОБКО Василь Васильович,
експерт з питань енергетики і теплоенергетики

Громадської спілки «Муніципальна енергія»

МАЦАК Олена Олександрівна,
провідний фахівець з енергетики

ОХРИМЧУК Дмитро Володимирович,
провідний інструктор Навчального центру
ПАТ «Миколаївобленерго»

Читайте на сторінках у 2018 році:

технології зменшення енергетичних витрат
розрахунок енергетичних ризиків
упровадження системи енергоменеджменту
енергоекономія в офісних будівлях і спорудах (освітлення, утеплення, вентиляція)
застосування відновлюваних джерел енергії в технологічних процесах
модернізація обладнання та практика вибору енергозберігаючих технологій


 

Вас може зацікавити