Цивільний захист і техногенна безпека

Практичне видання для підприємств, які мають об'єкти підвищеної небезпеки та потенційно небезпечні об'єкти

Ціна за мінімальний термін передплати 1700 грн
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 86678 (на рік), 86610 (на II півріччя)

 

Цивільний захист і техногенна безпека – практичне видання, що допоможе:
 

 • організувати діяльність з цивільного захисту на підприємстві відповідно до вимог чинного законодавства;
   
 • розробити та правильно оформити документацію з ЦЗ і ТБ;
   
 • підготуватися до перевірок органів державного контролю;
   
 • організувати навчання керівників та персоналу у сфері ЦЗ і НС (програми підготовки);
   
 • забезпечити утримання захисних споруд та засобів захисту у належному стані;
   
 • провести ідентифікацію та паспортизацію потенційно-небезпечних об’єктів;
   
 • визначити ризики для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
   
 • правильно скласти План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС).

 

ЕКСКЛЮЗИВ!
Проходимо перевірку у сфері цивільного захисту грамотно:

 • хто може перевіряти організацію, права сторін
 • інструкції для співробітників під час проходження перевірок
 • характерні порушення, що фіксуються наглядовими органами
 • відповідальність за порушення та оскарження результатів перевірки

 

ДОДАТКОВО В ЕЛЕКТРОННОМУ ФОРМАТІ!
Заповнені документи з питань евакуації, хімічного та радіаційного захисту:

 • Паспорт потенційно небезпечного об’єкта
 • План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (аварій)
 • Приклад ідентифікації об’єктів господарської діяльності
 • План ремонту захисних споруд
 • Завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проектної документації об’єкта
 • Аварійний план
 • Декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки
 • Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
 • Журнал радіаційного та хімічного спостереження
 • Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки
 • План евакуації персоналу
 • План локалізації та ліквідації аварійних ситуації і аварій
 • План реагування на надзвичайні ситуації
   


Передплата на рік включає:

 • практичне видання на 1000 сторінок (у паперовій версії)
   
 • періодичні оновлення з урахуванням змін законодавства (у паперовій версії)
   
 • доступ 24/7 до електронної нормативної бази:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - 450 зразків документів
  - професійні стандарти та ДСТУ
   


Кожному передплатнику в подарунок:

Плакат А2 формату «Порядок дій під час аварії з викидом хімічно небезпечних речовин»

 Цільова аудиторія:

 • відповідальні за цивільний захист і техногенну безпеку на підприємстві
 • керівники та спеціалісти відділів цивільного захисту та техногенної безпеки
 • керівники відділів надзвичайних ситуацій
 • начальники штабів цивільного захисту


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + оновлення
Обсяг: видання на 1000 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2015 року

РОЗДІЛ 1
ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

1.1. Законодавство у сфері цивільного захисту

1.2. Показники для віднесення організацій до категорій по ЦЗ
 
1.3. Фінансування планових заходів ЦЗ і заходів попередження та ліквідації НС

1.4. Законодавча база створення органів, уповноважених на вирішення завдань у сфері ЦЗ і НС на підприємствах, в установах та організаціях

 
РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 
2.1. Основні документи, що розробляються на підприємствах, в установах та організаціях у сфері ЦЗ
 
2.2. Перелік необхідних заходів із ЦЗ
 
2.3. Календарний план заходів
 
2.4. Організація роботи комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на об’єкті
 
2.5. Обов'язки евакуаційної комісії на об'єкті. Структура та зобов’язання збірного евакуаційного пункту
 
2.6. Методики розрахунків втрат (збитків) при НС і при застосуванні сучасних засобів ураження
 
2.7. Страховий фонд документації
 


2.8. Створення чергово-диспетчерської служби

2.9. Евакуація

2.10. Організація створення, використання і накопичення матеріальних резервів ЦЗ
 
2.11. Кадрове забезпечення на підприємствах, в установах та організаціях у сфері ЦЗ
 
2.12. Оповіщення та інформування про загрозу (виникнення) надзвичайних ситуацій

2.13. Відповідальний, начальник штабу ЦЗ і НС на підприємстві. Процедури призначення. Посадова інструкція відповідального, начальника штабу ЦЗ і НС на підприємстві

2.14. Формування цивільного захисту. Організація формувань. Об’єктові формування

2.15. Страхування підприємств
 


РОЗДІЛ 3
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

3.1. Загальні вимоги

3.2. Ідентифікація потенційно небезпечного об’єкта
 
3.3. Паспортизація потенційно небезпечного об’єкта

3.4. Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів (ПНО)

3.5. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС)
 • Аналіз небезпеки підприємства (об’єкта)
 • Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівнях «А» і «Б»
 • Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівні «В»
 • Впровадження ПЛАС
   
3.6. Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки
 • Визначення ризиків та їх прийнятних рівнів
 • Складання декларації
 • Експертиза декларації
 • Подання декларації в органи та її оприлюднення
   
3.7. Обов’язки суб’єктів господарювання
 


 
РОЗДІЛ 4
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ КЕРІВНИКІВ ТА ПЕРСОНАЛУ У СФЕРІ ЦЗ І НС


4.1. Перелік осіб, що мають проходити навчання
 
4.2. Навчання безпосередньо на підприємствах

4.3. Навчання за межами підприємств

4.4. Спеціальні об’єктові навчання і тренування

4.5. Програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях

4.6. Покрокова інструкція проведення тренувань

4.7. Проведення інструктажу з питань дій у надзвичайних ситуаціях
 
4.8. Перша допомога під час НС


РОЗДІЛ 5
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
 
5.1. Нормативна база забезпечення ЗІЗ

5.2. Накопичення і зберігання ЗІЗ у мирний час

5.3. Порядок придбання та використання ЗІЗ

5.4. Порядок проведення спеціальної та санітарної обробки, дозиметричного і хімічного контролю

5.5. Захисні споруди: документація, правила експлуатації

5.6. Документація, що знаходиться на пункті видачі засобів індивідуального захисту

5.7. Порядок забезпечення засобами індивідуального захисту
 

 
РОЗДІЛ 6
УЛАШТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ (РЕКОНСТРУКЦІЇ) ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА


6.1. Санітарно-захисні зони

6.2. Принципи розміщення будівель і споруд

6.3. Вимоги безпеки до виробничих і побутових приміщень

6.4. Системи водопостачання, каналізації та очистки промислових стічних вод

6.5. Створення та підтримка в постійній готовності об'єктової системи оповіщення

6.6. Класифікація захисних споруд (ЗС), їх улаштування і внутрішнє обладнання. Сховища. Протирадіаційні укриття. Найпростіші укриття


РОЗДІЛ 7
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТІВ
 
7.1. Визначення відповідального

7.2. Блискавкозахист будівель і споруд на підприємстві

7.3. Система протипожежного захисту підприємства
 


РОЗДІЛ 8
ПРОХОДИМО ПЕРЕВІРКУ ГРАМОТНО
 
8.1. Хто може перевірити організацію. Права сторін

8.2. Правила проходження перевірок

8.3. Усунення недоліків за результатами перевірки

8.4. Відповідальність за порушення

8.5. Інструкції для співробітників під час проходження перевірок

8.6. Ризик-орієнтований підхід при проходженні перевірок

8.7. Оскарження результатів перевірки

8.8. Характерні порушення, що фіксуються наглядовими органами
 


РОЗДІЛ 9
ДОКУМЕНТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
 
9.1. Організаційно-розпорядчі документи у сфері ЦЗ

9.2. Документи щодо планування заходів із питань цивільного захисту

9.3. Документи щодо утворення та діяльності сил цивільного захисту

9.4. Документи щодо створення та використання матеріального резерву

9.5. Документи з питань радіаційного та хімічного захисту

9.6. Документи з питань евакуації

9.7. Документи щодо організації інженерного захисту

9.8. Документи з організації зв’язку та оповіщення

9.9. Документи з питань пожежної безпеки

9.10. Документи з підготовки органів управління та навчання персоналам діям у надзвичайних ситуаціях

9.11. Документація з питань техногенної безпеки

Андрій Гаврись, кандидат технічних наук, викладач кафедри цивільного захисту та комп'ютерного моделювання екогеофізичних процесів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Анатолій Рожков, експерт з питань пожежної та техногенної безпеки

Олександр Волошаненко, головний спеціаліст Міжнародної асоціації «Пожежна безпека України»

Сергій Маркін, директор ТОВ «Агенція незалежного інспектування "Експерт"»

Михайло Ішичкін, фахівець ДСНС у Дніпропетровській області

Читайте у 2020 році:

 

Відповідальний, начальник штабу ЦЗ і НС на підприємстві: процедура призначення та посадова інструкція

Інструктажі, спеціальні об'єктові тренування, навчання працівників на підприємстві та за його межами

Накопичення і зберігання засобів індивідуального захисту, порядок їх придбання та використання

Страхування підприємства у сфері цивільного захисту

Організація роботи комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на об'єкті

Обов'язки евакуаційної комісії на об'єкті. Структура та зобов'язання збірного евакуаційного пункту

 


Кожному передплатнику в подарунок:

Плакат А2 формату «Порядок дій під час аварії з викидом хімічно небезпечних речовин»

На плакаті буде подано інформацію про:

 • першу допомогу під час ураження хімічно небезпечними речовинами;
 • дії в разі аварії з викидом хлору; аварії з викидом аміаку; аварії з викидом метану; розливу ртуті.