Цивільний захист і техногенна безпека

Практичне видання для підприємств, які:
- мають хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки;
- віднесені до відповідних категорій цивільного захисту;
- мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави;
- здійснюють діяльність, пов’язану з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями;
- забезпечують життєдіяльність міст, віднесених до відповідних груп цивільного захисту.

Обов’язково для потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту.
Ціна за мінімальний термін передплати 1200 грн
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 86678 (на рік), 86610 (на II півріччя)

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ І ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА – практичне видання, яке допоможе:

організувати проведення комплексних об’єктових навчань
створити об'єктові формування цивільного захисту
обладнати об'єкти системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій
провести ідентифікацію та паспортизацію потенційно-небезпечних об’єктів
здійснити інженерно-технічні заходи під час проектування об’єктів будівництва
утримувати захисні споруди та засоби захисту у належному стані
визначити ризики для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки
розробити план реагування на надзвичайні ситуації

Тільки у нас!
детальний перелік документів з питань цивільного захисту та техногенної безпеки + форми у електронному вигляді
все про розробку інструкції дій персоналу у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації


Цільова аудиторія:

відповідальні за цивільний захист і техногенну безпеку на підприємстві
керівники та спеціалісти відділів цивільного захисту та техногенної безпеки
керівники відділів надзвичайних ситуацій
начальники штабів цивільного захисту


Передплата на рік включає:

базове видання (800 сторінок практичної та актуальної інформації, 9 розділів)
2 тематичні оновлення із урахуванням змін у законодавстві
• доступ до електронної нормативної бази:

- актуальні нормативно-правові акти
- 450 зразків документів
- професійні стандарти та ДСТУ

Плакат А2 формату «Порядок дій персоналу у разі виникнення аварійної ситуації»


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 2 оновлення на рік
Обсяг: видання 800 с., оновлення до 300 с.
Видається з 2015 року

РОЗДІЛ 1
​ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

1.1. ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1.1.1. Основні принципи здійснення цивільного захисту
1.1.2. Функціонування єдиної державної системи
▪ Керівництво та загальна структура
▪ Органи управління та сили цивільного захисту
▪ Режими функціонування та завдання ЄДС ЦЗ
▪ Планування діяльності
▪ Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій
▪ Оповіщення та інформування про загрозу (виникнення) надзвичайних ситуацій
▪ Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків
▪ Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту
▪ Забезпечення фінансування
 
1.2. ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ
1.З. ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

1.4.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
 
1.4.1. Адміністративна відповідальність
1.4.2. Кримінальна відповідальність

 

РОЗДІЛ 2
СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

2.1. СУБ'ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 
2.1.1. Основні суб’єкти забезпечення захисту
▪ Склад органів державної системи цивільного захисту
  Функціональні підсистеми
  Територіальні підсистеми
▪ Повноваження основних суб’єктів захисту
▪ Завдання та обов’язки суб’єктів господарювання
▪ Права та обов’язки громадян
 
2.1.2. Сили цивільного захисту
▪ Аварійно-рятувальні служби цивільного захисту
  Класифікація та склад працівників
  Права та обов'язки (завдання) служб
  Статути (положення) служб
▪ Служба медицини катастроф
▪ Оперативно-рятувальні служби цивільного захисту
  Склад, обов'язки та завдання
  Управління діяльністю
▪ Державні пожежно-рятувальні підрозділи оперативно-рятувальної служби (критерії утворення)
▪ Спеціалізовані служби цивільного захисту
 
2.1.3. Формування цивільного захисту
▪ Організація формувань
▪ Об’єктові формування
▪ Територіальні формування
▪ Добровільні формування цивільного захисту
 
2.1.4. Громадські організації з цивільного захисту
 
2.2. ЗАСОБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 
2.2.1. Пасивний цивільний захист
▪ Система моніторингу довкілля
  Мета і завдання системи моніторингу
  Суб'єкти здійснення моніторингу
  Організація та функціонування системи моніторингу
  Взаємовідносини суб'єктів системи моніторингу
▪ Система оповіщення населення
  Порядок організації оповіщення
  Основні вимоги до об'єктів оповіщення
▪ Системи протипожежного захисту
  Системи пожежної сигналізації (загальні вимоги)
  Автоматичні системи пожедогасіння (АСПГ) (загальні вимоги)
  Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
  Системи протидимного захисту (СПДЗ)
  Диспетчеризація (центральний пункт управління) та автоматизація СПЗ
  Системи централізованого пожежного спостереження
 
2.2.2. Активний цивільний захист (автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення НС)
▪ Загальні вимоги до СРВНСО
▪ Особливості виявлення загрози або виникнення НС
▪ Вимоги до інформаційного забезпечення СРВНСО
▪ Структура та склад СРВНСО
▪ Порядок прийняття СРВНСО в експлуатацію
▪ Вимоги до технічного обслуговування СРВНСО

 

РОЗДІЛ 3
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

3.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
3.2. ІДЕНДИФІКАЦІЯ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНОГО  ОБ'ЄКТА
 
3.2.1. Порядок проведення ідентифікації
▪ Вибір кодів НС
▪ Аналіз показників ознак НС
▪ Виявлення джерел небезпеки
▪ Визначення видів небезпеки
▪ Визначення переліку небезпечних речовин
  Категорії речовин за їх властивостями
  Сумарна маса небезпечних речовин
▪ Оцінка зони поширення НС
  Довгострокове (оперативне) прогнозування
  Аварійне прогнозування
▪ Оцінка можливих наслідків НС
▪ Встановлення максимально можливих рівнів НС
▪ Визначення державних реєстрів
▪ Визначення відповідності об’єкта нормативно-правовим актам
 
3.2.2. Завершення ідентифікації
 
3.3. ПАСПОРТИЗАЦІЯ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ОБ’ЄКТА
3.4. ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ (ПНО)
3.5. ПЛАН ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ І АВАРІЙ (ПЛАС)
 
3.5.1. Загальні положення
3.5.2. Структура ПЛАС
3.5.3. Аналіз небезпеки підприємства (об’єкта)
3.5.4. Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівнях «А» і «Б»
3.5.5. Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівні «В»
3.5.6. Впровадження ПЛАС
 
3.6. ДЕКЛАРУВАННЯ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
 
3.6.1. Визначення ризиків та їх прийнятних рівнів
▪ Порядок здійснення аналізу небезпеки та оцінки ризику
  Постановка завдання
  Загальні принципи аналізу небезпек і оцінки ризику
  Аналіз небезпеки та умов виникнення аварій
  Оцінка ризику (ймовірності) виникнення аварій
  Визначення маштабів наслідків аварій
  Оцінка ймовірності наслідків аварій
  Оцінка прийнятності ризику та прийняття рішень щодо зменшення ризику

▪ Особливості та рекомендації визначення прийнятного ризику
▪ Вимоги до обґрунтування методів аналізу небезпеки й оцінки ризику
 
3.6.2. Складання декларації
3.6.3. Експертиза декларації

3.6.4. Подання декларації в органи та її оприлюднення
 
3.7. ОБОВЯЗКИ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

РОЗДІЛ 4
НАВЧАННЯ КЕРІВНИКІВ, ПЕРСОНАЛУ ТА НАСЕЛЕННЯ

4.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
4.2. ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ПРОХОДИТИ НАВЧАННЯ
4.3. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ
 
4.3.1. Навчання безпосередньо на підприємствах
4.3.2. Навчання за межами підприємтсв

4.3.3. Спеціальні об'єктові навчання і тренування
▪ Комплексні об'єктові навчання
  Призначення керівництва навчанням
  Допуск персоналу до проведення навчання
  Проведення практичних заходів
▪ Об'єктові тренування спеціалізованих служб і формувань
▪ Протипожежні тренування
▪ Протиаварійні об'єктові тренування
 
4.3.4. Самостійне вивчення інформації про дії у надзвичайних ситуаціях
 
4.4. ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
 
4.4.1. Загальна підготовка
▪ Орієнтований обсяг засвоєних знань та вмінь
▪ Розподіл навчального часу
▪ Зміст тематики програми
▪ Практичні форми навчання
 
4.4.2. Спеціальна підготовка
4.4.3. Додаткова підготовка з техногенної безпеки

4.4.4. Пожежно-технічний мінімум
4.4.5. Прискорена підготовка

4.5. ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖУ З ПИТАНЬ ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
 
4.5.1. Законодавча база
4.5.2. Інструктаж із питань пожежної безпеки
4.5.3. Інструктаж із питань техногенної безпеки

 

РОЗДІЛ 5
ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

5.1. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ: ПРИЧИНИ, КЛАСИФІКАЦІЯ, НАСЛІДКИ
 
5.1.1. Поняття надзвичайної ситуації
5.1.2. Причини виникнення

5.1.3. Класифікація надзвичайних ситуацій
5.1.4. Наслідки надзвичайних ситуацій
 
5.2. ОПОВІЩЕННЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
 
5.2.1. Система оповіщення та зв’язку
▪ Система оповіщення
  Рекомендації щодо дій населення за сигналом оповіщення «Увага всім!»
  Рекомендації щодо дій населення за сигналом оповіщення «Хімічна небезпека!»
  Рекомендації щодо дій населення за сигналом оповіщення «Радіаційна небезпека!»
  Рекомендації щодо дій населення за сигналом оповіщення «Повітряна тривога!»

▪ Система зв’язку
▪ Системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій
▪ Обслуговування апаратури і засобів оповіщення та зв’язку
 
5.2.2. Інформування населення
 
5.3. УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ
 
5.3.1. Вимоги до захисної споруди та особливості укриття
5.3.2. Документація захисної споруди

5.3.3. Проведення технічної інвентаризації захисних споруд
▪ Мета та завдання інвентаризації
▪ Створення та основні завдання інвентаризаційних комісій
▪ Рекомендований порядок проведення технічної інвентаризації
▪ Оформлення облікових документів на захисні споруди (рекомендації)

5.3.4. Основні вимоги до евакуаційних шляхів і виходів
▪ Загальні вимоги до планування евакуаційних шляхів і виходів об’єктів будівництва
▪ Вимоги до планування евакуаційних шляхів і виходів для промислових підприємств
▪ Вимоги до планування евакуаційних шляхів і виходів для громадських будинків і споруд
▪ Вимоги до планування евакуаційних шляхів і виходів підприємств харчування (закладів ресторанного господарства)
▪ Вимоги до планування евакуаційних шляхів і виходів для будинків адміністративного та побутового призначення
▪ Вимоги до планування евакуаційних шляхів і виходів для маломобільних груп населення
▪ Утримання евакуаційних шляхів і виходів під час експлуатації будівель і споруд
 
5.4. ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ
5.5. РАДІАЦІЙНИЙ ТА ХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ
 
5.5.1. Механізм забезпечення засобами індивідуального захисту
5.5.2. Особливості забезпечення
5.5.3. Порядок зберігання та підтримання в готовності до видачі
5.5.4. Періодичність і порядок проведення лабораторних випробувань
5.5.5. Пункти видачі
 
5.6. МЕДИЧНИЙ, БІОЛОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ
 
5.6.1. Медичний захист
5.6.2. Біологічний захист

5.6.3. Психологічний захист населення

 

РОЗДІЛ 6
ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

6.1. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ (РЕКОНСТРУКЦІЇ) ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
(основна діяльність)     
 
6.1.1. Об’єкти, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів ЦЗ
6.1.2. Проектні рішення щодо інженерно-технічних заходів ЦЗ (ЦО)
▪ Загальний підхід
▪ Попередження НС техногенного та природного характеру
▪ Попередження НС, пов’язаних із прогнозованими аваріями на об’єктах будівництва, та мінімізація їх наслідків
▪ Попередження НС, пов’язаних із прогнозованими аваріями на розташованих поблизу ПНО і транспортних комунікаціях
▪ Попередження НС, джерелами яких є небезпечні природні ресурси
 
6.1.3. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ЦО) у складі проектної документації об’єктів
▪ Отримання вихідних даних і вимог на розроблення розділу
▪ Розроблення розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО)
▪ Організація експертизи розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО)
 
6.1.4. Державна експертиза з техногенної безпеки проектів будівництва
▪ Загальні положення
▪ Розгляд проектної документації
▪ Відповідність проектної документації вимогам нормативно-правових документів
 
6.2. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА ІСНУЮЧИХ ОБЄКТІВ
 
6.2.1. Основні обов’язки керівників та посадових осіб об’єктів
6.2.2. Виконання основних вимог техногенної безпеки

6.2.3. Державний нагляд і контроль
6.2.4. Особливості виконання вимог техногенної безпеки на об’єктах, які потрапляють у зону
можливої небезпеки від ПНО або ОПН

6.2.5. Особливості виконання вимог техногенної безпеки на небезпечних територіях

 

РОЗДІЛ 7
ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ

7.1. РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 
7.1.1. Моніторинг і прогнозування НС
7.1.2. Державна стандартизація

7.1.3. Експертиза у сфері цивільного захисту
7.1.4. Оцінка відповідності
7.1.5. Державний нагляд (контроль) та атестація аварійно-рятувальних служб (рятувальників)
7.1.6. Страхування
 
7.2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ
7.3. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТІВ
 
7.3.1. Визначення відповідального
7.3.2. Робота з документами
▪ Погодження нормативних документів
▪ Подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 
7.3.3. Проходження експертизи протипожежного стану підприємства
7.3.4. Організація пожежної охорони
▪ Загальні положення щодо утворення й організації пожежно-рятувальних підрозділів
▪ Завдання та функції пожежно-рятувальних підрозділів

 
7.3.5. Блискавкозахист будівель і споруджень на підприємстві
▪ Класифікація будівель і споруд щодо улаштування блискавкозахисту
▪ Визначення необхідності захисту будівель і споруд від блискавки
▪ Вимоги до захисту від прямих ударів блискавки
▪ Характеристика зовнішніх компонентів БЗС
  Блискавкоприймачі
  Струмовідводи
  Заземлювачі
▪ Вибір блискавковідводів
▪ Рекомендації щодо експлуатаційно-технічної документації
▪ Порядок прийняття пристроїв блискавкозахисту в експлуатацію
▪ Експлуатація пристроїв блискавкозахисту
 
7.4. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 

РОЗДІЛ 8
РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

8.1. РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ РЕАГУВАННЯ НА НС
 
8.1.1. Робота з розробки плану
8.1.2. Структура і зміст плану реагування
▪ Вступна частина
▪ Основна частина
  Розділ І «Загальні положення»

  Розділ ІІ «Висновки з аналізу безпеки на об’єкті суб’єкта господарювання»
  Розділ ІІІ «Органи управління та сили цивільного захисту, що залучаються до реагування на НС на об’єкті суб’єкта    господарювання»
  Розділ IV «Порядок оповіщення адміністрації та персоналу про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, їх укриття і захист від ураження»
  Розділ V «Організація реагування на НС»
  Розділ VI «Організація забезпечення дій щодо реагування на НС»

▪ Додатки

▪ Відомості про погодження плану та його коригування

 
8.2. РОЗРОБКА ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ДІЙ ПЕРСОНАЛУ У РАЗІ ЗАГРОЗИ АБО ВИНИКНЕННЯ НС
 
8.2.1. Порядок розробки Інструкції
8.2.2. Структура та зміст Інструкції

 

РОЗДІЛ 9
ДОКУМЕНТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 
9.1.1. Організаційно-розпорядчі документи
9.1.2. Документи щодо планування заходів із питань цивільного захисту

9.1.3. Документи щодо утворення та діяльності сил цивільного захисту
9.1.4. Документи щодо створення та використання матеріального резерву
9.1.5. Документи з питань радіаційного та хімічного захисту
9.1.6. Документи з питань евакуації
9.1.7. Документи щодо організації інженерного захисту
9.1.8. Документи з організації зв'язку та оповіщення
9.1.9. Документи з питань пожежної безпеки   
9.1.10. Документи з підготовки органів управління та навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях
 
9.2. ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

 

Волошаненко Олександр, головний спеціаліст Міжнародної асоціації «Пожежна безпека України», заступник директора НВП «Пожтехсистема»

Гула Віталій, фахівець з пожежної та техногенної безпеки, директор ТОВ «Кереміда»

Маркін Сергій, директор ТОВ «Агенція незалежного інспектування "Експерт"»

Читайте на сторінках у 2019 році:

нове у держконтролі, порядок проходження перевірок, роз'яснення змін
документи з питань цивільного захисту, які мають бути на підприємстві
ліквідація надзвичайних ситуацій та їх наслідків + зразки заповнення звітної документації
основні вимоги до експлуатаційних шляхів та виходів + особливості їх утримання
новітні інформаційно-комунікаційні технології в оповіщенні + коментарі експертів
дотримання вимог пожежної безпеки на об'єктах із масовим перебуванням людей
основні напрями роботи керівників і посадових осіб підприємств у сфері техногенної безпеки
організація запасів ЗІЗ: створення, використання й оновлення
використання захисних споруд цивільного захисту у мирний час
методологічні основи поліпшення цивільної оборони
напрями вдосконалення державного регулювання у сфері пожежної та техногенної безпеки в Україні
прикладні інформаційні технології у сфері цивільного захисту
дії керівників об’єктів під час надзвичайних ситуацій
співпраця ДСНС із міськими службами


Кожному передплатнику у подарунок плакат А2 формату
       «Порядок дій персоналу у разі виникнення аварійної ситуації»