Цикл PDCA в системі менеджменту якості

Плакат А2 формату, що демонструє схему циклу PDCA (або циклу Шухарта-Демінга) та його застосування в системі менеджменту якості
Ціна за мінімальний термін передплати 150 грн
Опис

Плакат «Цикл PDCA в системі менеджменту якості»


Цикл PDCA відомий з початку XX століття й активно застосовується світовими компаніями. Показовим є досвід корпорації Toyota, яка за результатами продажів у 2018 році ввійшла до трійки найбільших автовиробників світу. В основу своєї системи управління, відомої як «Toyota Way», компанія поклала саме PDCA-цикл.

Цикл PDCA – що це?


Цикл PDCA (або цикл Шухарта-Демінга) – це модель, що являє собою покроковий план вирішення задач і проблем та безперервного покращення процесів.

На плакаті схематично зображено 4 фази циклу, назви яких утворюють абревіатуру PDCA: Plan (Плануй), Do(Дій), Check (Оцінюй), Act (Вдосконалюй). Схема допоможе зрозуміти, як цикл PDCA можна застосувати у вашій системі менеджменту якості.

ФАЗА 1. Plan / Плануй

На етапі підготовки ви:

 • аналізуєте ситуацію;
 • визначаєте цілі та зацікавлені сторони;
 • на основі цілей формуєте задачі;
 • складаєте план (задачі, часові межі, засоби, ролі…);
 • поширюєте план серед зацікавлених та залучених сторін.

ФАЗА 2. Do / Дій

На етапі впровадження ви:

 • впроваджуєте план;
 • відслідковуєте процес впровадження та за необхідності вносите корективи;
 • обговорюєте статус впровадження та внесені зміни з усіма зацікавленими та залученими сторонами.

ФАЗА 3. Check / Оцінюй

На етапі перевірки ви:

 • оцінюєте результати відносно поставлених цілей;
 • оцінюєте прогрес та визначаєте, що працює добре, а що потребує поліпшення;
 • обговорюєте результати, успіхи та помилки.

ФАЗА 4. Act / Вдосконалюй

На цьому етапі ви:

 • визначаєте причини виявлених проблем та плануєте заходи для їх усунення;
 • стандартизуєте те, що працює добре;
 • аналізуєте, чи можна покращити наявні процеси та стандарти;
 • поширюєте інформацію про рішення, нові стандарти та покращення, які мають бути здійснені.Вид: плакат
Формат: А2 (420×594 мм)
, 170 г/м2